ประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการในเข็มต่างๆ เป็นชนิดวัคซีน Pfizer และ / หรือ Moderna จองคิวผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย

CVC กลางบางซื่อ แจ้งประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการในเข็มต่างๆ เป็นชนิดวัคซีน Pfizer และ / หรือ Moderna ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน

 

บางซื่อ ประกาศปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการ เป็น Pfizer /  Moderna

 

สำหรับผู้ที่ยังต้องการได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca หรือ Sinovac โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน

  • หมายเหตุ เด็กอายุ 12 - 18 ปี ให้บริการเป็นชนิดวัคซีน Pfizer เท่านั้น

บางซื่อ ประกาศปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการ เป็น Pfizer /  Moderna

 

กรุณานัดจองคิวผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย ดังนี้

  1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
  2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/
  3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html
  4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 

 

 

บางซื่อ ประกาศปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการ เป็น Pfizer /  Moderna

 

บางซื่อ ประกาศปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการ เป็น Pfizer /  Moderna

 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป