svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

4 แบงก์ใหญ่ขึ้น XD สัปดาห์นี้ ควักกระเป๋าจ่ายเงินปันผล 2.9 หมื่นล้านบาท

21 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เข้าสู่โหมดการประกาศจ่ายเงินปันผลกันอย่างคึกคักของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสัปดาห์นี้ 4 แบงก์ใหญ่เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นคิดเป็นวงเงินรวม 2.9 หมื่นล้านบาท จะมีแบงก์ไหนบ้างตามไปส่องกันเลย

กำไรไม่แผ่ว แม้จะเผชิญกับปัญหาหนี้ครัวเรือน แต่ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่งสามารถทำกำไรในปี 66 รวมได้ประมาณ 232,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.95% เมื่อเทียบจากปี 65 ที่มีกำไร อยู่ที่ 200,116 ล้านบาท

โดยธนาคารที่ทำกำไรสูงสุดในปี 2566 เป็น บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCBX ที่ทำได้ 43,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.90% จากปี 65 ที่อยู่ 37,546  ล้านบาท และ ธนาคารที่มีกำไรเติบโตมากสุดถึง 42.10% คือ ธนาคารกรุงเทพ  หรือ BBL หลังธนาคารมีรายได้จากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น


ล่าสุดจากการประกาศงบไตรมาส 1/67 ธนาคารพาณิชย์ไทย 9 แห่ง  มีกำไรสุทธิรวมกัน 49,995ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 49,395.5 ล้านบาท  โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ การขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ

4 แบงก์ใหญ่ขึ้น XD สัปดาห์นี้ ควักกระเป๋าจ่ายเงินปันผล 2.9 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการลงทุน  และบางธนาคารสามารถขยายรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากบริการประกันผ่านธนาคาร  และรายได้การดำเนินงานอื่นๆ ส่งผลให้โดยรวมมีการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) เช่น   ธนาคารกรุงเทพ NIM อยู่ที่ 3.06%%  หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่   2.84%

ธนาคารกรุงไทย อยู่ที่ 3.3% จากเดิมอยู่ที่ 3%  ธนาคารไทยพาณิชย์  3.83%จากเดิมอยู่ที่ 3.46%  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่ 4.16% จากเดิมอยู่ที่ 3.91% และ ธนาคารทีทีบีอยู่ที่  3.28% จากเดิมอยู่ที่  3.08%

โดยในสัปดาห์นี้หุ้นกลุ่มแบงก์ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ( วันที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ประกอบด้วย

- KBANK ขึ้น XD วันที่ 22 เม.ย.  จ่ายเงินปันผล 6 บาทต่อหุ้น (งวดสุดท้าย ก.ค.-ธ.ค.66 ) ในวันที่ 10 พ.ค.67 จากจำนวนหุ้น 2,369,327,593 หุ้น คิดเป็นเงิน 14,215.96 ล้านบาท  โดยเงินปันผลจาก กำไรสะสม

ผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกประกอบด้วย

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  333,112,033 หุ้น สัดส่วน 14.06%

2. STATE STREET EUROPE LIMITED          218,990,545 หุ้น สัดส่วน 9.24%

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  123,834,945 หุ้น สัดส่วน 5.23%

4. THE BANK OF NEW YORK MELLON  79,057,884 หุ้น สัดส่วน 3.34%

5. สำนักงานประกันสังคม 67,159,400 หุ้น สัดส่วน 2.83%


- BBL ขึ้น XD วันที่ 23 เม.ย. จ่ายปันผล 5 บาทต่อหุ้น (งวดสุดท้าย ก.ค.-ธ.ค.66 )  ในวันที่ 10 พ.ค. 2567 คิดเป็นเงิน 9,544  ล้านบาท   โดยเงินปันผลจาก กำไรสะสม

ผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกประกอบด้วย

 1.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  426,854,539 หุ้น สัดส่วน  22.36%

2.บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด  76,540,500 หุ้น สัดส่วน     4.01%

3.สำนักงานประกันสังคม   59,377,000 หุ้น สัดส่วน     3.11%

4. THE BANK OF NEW YORK MELLON       51,727,399 หุ้น สัดส่วน  2.71%

5. STATE STREET EUROPE LIMITED 47,606,559 หุ้น สัดส่วน   2.49%

4 แบงก์ใหญ่ขึ้น XD สัปดาห์นี้ ควักกระเป๋าจ่ายเงินปันผล 2.9 หมื่นล้านบาท


-  TISCO ขึ้น XD วันที่ 24 เม.ย. จ่ายปันผล 5.75 บาทต่อหุ้น (งวดสุดท้าย ก.ค.-ธ.ค.66) ในวันที่ 15 พ.ค.67  คิดเป็นเงิน 4,603.76 ล้านบาท  โดยปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกประกอบด้วย

1. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,065,320 หุ้นสัดส่วน 10%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด71,407,616 หุ้น สัดส่วน 8.92%

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 55,861,858 หุ้น สัดส่วน 6.98%

4. TOKYO CENTURY CORPORATION 39,482,767 หุ้น สัดส่วน 4.93 %

5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 25,658,200 หุ้น สัดส่วน 3.20%


- KKP ขึ้น XD วันที่ 26 เม.ย. จ่ายปันผล 1.75 บาท (งวดสุดท้าย ก.ค.-ธ.ค.66)  ในวันที่ 16 พ.ค. 67 คิดเป็นเงิน 1,058.45  ล้านบาท  โดยปันผลจากกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกประกอบด้วย

1. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด  44,593,600 หุ้น สัดส่วน 5.27%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  44,528,744 หุ้น สัดส่วน 5.26%

3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด  36,699,660 หุ้น สัดส่วน 4.33%

4. น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน   35,532,761 หุ้น สัดส่วน 4.20%

5. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  34,867,143 หุ้น สัดส่วน  4.12%


 “หุ้นปันผล” เป็นหุ้นประเภทหนึ่งที่นักลงทุนต้องการมีเก็บไว้ในพอร์ตลงทุน เพื่อหวังที่จะได้เงินปันผลเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักหลังเกษียณ หรือมีหุ้นปันผลเพื่อลดความเสี่ยงและให้มีอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด(Outperform) ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน โดยปัจจุบันบริษัทนิยมจ่ายเงินปันผล 2 แบบ

จ่ายเป็นเงินสด (Cash Dividend) เป็นรูปแบบที่บริษัทนิยมมากที่สุด โดยเงินปันผลนำมาจากกำไรหรือกำไรสะสมของบริษัท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปกติ

จ่ายเป็นหุ้น (Equity Stock Dividend) ด้วยการเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญแล้วนำมาจ่ายปันผล โดยกำหนดจ่ายเป็นอัตราส่วนที่กำหนด เช่น จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10:1 หมายความว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นปันผล 1 หุ้นทุก ๆ หุ้นเดิมที่ถือจำนวน 10 หุ้น

ซึ่งหากถือหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล 100 หุ้น หากถือหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น จะได้รับหุ้นปันผล 1,000 หุ้น เป็นต้นการลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง ทั้งในเรื่องธุรกิจ ผลประกอบการ แผนการลงทุนในอนาคต และนโยบายการบริหารของฝ่ายบริหาร 

การวางแผนการลงทุนให้ครบทั้งระยะสั้น กลาง และยาว จะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง...

logoline