สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการ 2 เส้นทาง คือ ภูเก็ต-อู่ตะเภา และ สมุย-อู่ตะเภา เริ่มเดือนธันวาคมนี้

"บางกอกแอร์เวย์ส" แจ้งกลับมาเปิดให้บริการ 2 เส้นทาง เริ่มธ.ค.นี้

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบิน 2 เส้นทางในเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่ 

 •  เส้นทางภูเก็ต-อู่ตะเภา (ไป-กลับ) เริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2564  จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันอังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600  โดยเที่ยวบินที่ PG282 ออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 12.15 น. ถึงสนามบินอู่ตะเภา เวลา 13.55 น. และเที่ยวบินที่ PG281 ออกจากสนามบินอู่ตะเภา เวลา 14.25 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 16.05 น. 
 • เส้นทางสมุย-อู่ตะเภา (ไป-กลับ) เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันพุธ, ศุกร์ และอาทิตย์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 โดยเที่ยวบินที่ PG293 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 14.25 น. ถึงสนามบินอู่ตะเภา เวลา 15.40 น. และเที่ยวบินที่ PG294 ออกจากสนามบินอู่ตะเภา เวลา 16.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 17.20 น. 

 

"บางกอกแอร์เวย์ส" แจ้งกลับมาเปิดให้บริการ 2 เส้นทาง เริ่มธ.ค.นี้

 

มีเที่ยวบินให้บริการในเดือนธันวาคมทั้งสิ้น 12 เส้นทาง ดังนี้

 1. เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) 
 2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) 
 3. เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ) 
 4. เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ) 
 5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) 
 6. เส้นทางสมุย - ภูเก็ต (ไป-กลับ) 
 7. เส้นทางสมุย - สิงคโปร์ (ไป-กลับ) 
 8. เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ) 
 9. เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) 
 10. เส้นทางกรุงเทพฯ – พนมเปญ (ไป-กลับ) 
 11. เส้นทางภูเก็ต - อู่ตะเภา (ไป-กลับ) *เริ่ม 2 ธันวาคม2564
 12. เส้นทางสมุย -อู่ตะเภา (ไป-กลับ) *เริ่ม 15 ธันวาคม 2564

 

"บางกอกแอร์เวย์ส" แจ้งกลับมาเปิดให้บริการ 2 เส้นทาง เริ่มธ.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule 

 

"บางกอกแอร์เวย์ส" แจ้งกลับมาเปิดให้บริการ 2 เส้นทาง เริ่มธ.ค.นี้

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทาง ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.  PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH และอีเมล: [email protected]