ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 6 จุดเสี่ยงในหลายอำเภอ เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

 

24 พฤศจิกายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีกเพิ่มอีก 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งได้แก่

 

1.บ้านพักนักกีฬา VL Academy หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564


2. หอพักมีบุญ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 


3. หอพักนายตั๋น สายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 


4. หอพักนางบุญศรี สืบสายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 


5. ที่พักคนงานของ นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 


6.บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

 

 

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 258 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 7 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 37 ราย ได้แก่

 

คลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 10 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการจัดงาน Expro งานหนึ่ง และกระจายไปยังหลายร้านค้า, คลัสเตอร์ใหม่แคมป์ก่อสร้างข้างโรงแรมฟลูมูน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง 7 ราย เป็นการระบาดในแรงงานต่างด้าว,

 

คลัสเตอร์แคมป์งานก่อสร้างสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม 3 ราย, คลัสเตอร์ทหารเกณฑ์ผลัดใหม่ ค่ายกาวิละ 8 ราย, คลัสเตอร์หอพักแรงงานต่างด้าวใกล้วัดท่ากระดาษ ตำบลฟ้าฮ่าม 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่คลัสเตอร์ละ 1-2 ราย

สั่งปิดเพิ่ม 6 จุดเสี่ยงในเชียงใหม่ หลังมีการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

 

ด้านการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสคลัสเตอร์เดิม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 34 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 17 ราย, คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยชายโรงพยาบาลหางดง 3 ราย, คลัสเตอร์บริษัทอิจิสเทค จำกัด หมู่ 4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง 3 ราย ,คลัสเตอร์ตลาดแม่โจ้บาซาร์ ตำบลฟ้าฮ่าม 2 ราย คลัสเตอร์ VL Academy ทีมฟุตบอลโรงเรียนวชิราลัย 2 ราย และคลัสเตอร์อื่น ๆ พบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ละ 1-2 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น