ดีเดย์ 1 ธันวาคม ปิดถนนราชดำริ ช่วงทางออกเซ็นทรัลเวิลด์ ถึงสะพานเฉลิมโลก 1 ช่องทาง ระยะเวลา 180 วัน เพื่อขยายผิวการจราจรสะพานเฉลิมโลก คาดการจราจรกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ระบุ เมื่อโครงการเสร็จ การจราจรจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม

25 พฤศจิกายน 2564  พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบงานจราจร พร้อมด้วยตัวแทนกรุงเทพมหานคร และผู้รับเหมาก่อสร้าง แถลงแผนการจัดการจราจรโครงการขยายความกว้างสะพานเฉลิมโลก ที่จะเริ่มมีการก่อสร้างและปิดการจราจรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 หรือ 180 วัน โดยจะมีการปิดการจราจรบนถนนราชดำริ ช่วงทางออกจากห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อเนื่องไปจนถึงสะพานเฉลิมโลก 1 ช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้การจราจรในจุดดังกล่าว เสียช่องทางการจราจร 1 ช่องทางและกลายเป็นลักษณะของคอขวด เพื่อทำการปรับปรุงและขยายผิวการจราจรในช่องทางดังกล่าวระยะทาง 300 เมตร เพื่อให้สามารถเดินทางบนถนนราชดำริได้สะดวกมากขึ้น หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

เตรียมตัว 1 ธ.ค.ปิดถนนราชดำริ 1 ช่องทาง ยาว 180 วัน ขยายสะพานเฉลิมโลก

คาดว่า การปิดการจราจร ดังกล่าว จะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก โดยจะเกิดผลกระทบต่อถนนราชดำริต่อเนื่องไปถนนเพลินจิต แยกราชประสงค์และถนนพระราม 1 จึงขอแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงในจุดดังกล่าว หากเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งเหนือให้ใช้เส้นทางถนนพญาไท เจริญผล เพชรบุรี จตุรทิศ ศรีอยุธยา หลีกเลี่ยงแทน

เตรียมตัว 1 ธ.ค.ปิดถนนราชดำริ 1 ช่องทาง ยาว 180 วัน ขยายสะพานเฉลิมโลก

หากมาจากพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งใต้ ให้ใช้เส้นทาง ถนนวิทยุและหลังสวน ส่วนผู้ที่มาจาก กรุงเทพฯฝั่งตะวันตก แนะนำให้ใช้เส้นทาง ถนนพระราม 4 สุรวงศ์และสี่พระยา โดยช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ ช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา 15:00 น เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว ขอให้เผื่อเวลาอย่างน้อย 30 ถึง 40 นาที ส่วนในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน เผื่อเวลาอย่างน้อย 20 นาที โดยในช่วงที่มีการปิดการจราจรได้ประสานให้ตำรวจจราจรสน.ลุมพินีและสน.พญาไท เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยจัดการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และปรับสัญญาณไฟช่วงแยกประตูน้ำมักกะสันและแยกใกล้เคียงเพื่อช่วยเร่งระบายรถออกจากพื้นที่ให้สะดวกมากขึ้น

 

ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะทำให้การจราจรช่วงแยกราชประสงค์ ประตูน้ำและรถที่จะเข้าออกห้างสรรพสินค้าบริเวณโดยรอบสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต

เตรียมตัว 1 ธ.ค.ปิดถนนราชดำริ 1 ช่องทาง ยาว 180 วัน ขยายสะพานเฉลิมโลก

เตรียมตัว 1 ธ.ค.ปิดถนนราชดำริ 1 ช่องทาง ยาว 180 วัน ขยายสะพานเฉลิมโลก

เตรียมตัว 1 ธ.ค.ปิดถนนราชดำริ 1 ช่องทาง ยาว 180 วัน ขยายสะพานเฉลิมโลก