บริษัทคู่สัญญา ยัน ก่อสร้างรันเวย์เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่มีการลดสเปกวัสดุ หลังมีวิศวกรออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการการปรับลดสเปควัสดุอุปกรณ์

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 แท็กซี่เวย์ หรือรันเวย์ รวมถึงการวางระบบไฟ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวถึงกรณีที่มีวิศวกรออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการการปรับลดสเปควัสดุอุปกรณ์ในโครงการ โดยยืนยันว่า จากกระเเสข่าวที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง บริษัทในฐานะผู้ดำเนินการโครงการนี้ ไม่ได้มีการปรับลดสเปกวัสดุอุปกรณ์ ที่กำหนดให้ใช้ ใน TOR รวมถึงไม่มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสนามบินใด ๆ ทางบริษัทได้ยื่นเสนอสินค้าใน vendor list จากยุโรปผ่านบริษัทควินตัสไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ปัจจุบันรอการอนุมัติอยู่ ซึ่งอาจใช้เวลานานเนื่องจากเป็นระบบที่ซับซ้อน

บริษัทคู่สัญญา ยัน สร้างรันเวย์เส้นที่ 3 สุวรรณภูมิไม่มีการลดสเปกวัสดุ

โดยยืนยันว่า ทุกขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทจะต้องผ่านการตรวจสอบและสังเกตการณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงคุณธรรมมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการคุณธรรมตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(COST) และขณะนี้บริษัทยังคงดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้ยังเหลือระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี

บริษัทคู่สัญญา ยัน สร้างรันเวย์เส้นที่ 3 สุวรรณภูมิไม่มีการลดสเปกวัสดุ  

ส่วนกรณีที่มีวิศวกรออกมาให้ข่าวและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนั้น นายชัยวัฒน์ ระบุว่า ทางบริษัทไม่ทราบว่าทางด้านผู้ที่ออกมาให้ข่าวได้ข้อมูลมาจากช่องทางใด ซึ่งการให้ข่าวดังกล่าวมองว่าอาจมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในของ AOTเองหรือไม่ จึงทำให้มีคนออกมาให้ข่าว ทั้งนี้ส่วนตัวมั่นใจว่าดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างแน่นอน