คดีทุจริตเสาไฟประติมากรรม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เตรียมสรุปสำนวนคดี 80 เรื่อง จากทั่วประเทศ ส่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการ ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า การดำเนการตรวจสอบเรื่องทุจริตเสาไฟประติมากรรม แผงโซลาร์เซล หลอดไฟส่องสว่าง และไฟแอลอีดี สตง.ได้สรุปเสร็จแล้วเกือบ 80 เรื่องจากทั่วประเทศ และเตรียมส่งมาให้ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนและชี้มูลผู้กระทำความผิด 

สตง.เตรียมส่ง80สำนวนทุจริตเสาไฟประติมากรรมให้ป.ป.ช.เชือด

นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เลขาธิการป.ป.ช.เปิดเผยว่า ป.ป.ช.กำทำแผนการจัดส่วน ยกตัวอย่างคดีที่ป.ป.ช.ชี้มูลนายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี ที่หลบหนีไม่มาฟังคำตัดสินของศาล ซึ่งมีอีกกว่า 20 คดีที่ป.ป.ช.ทำและจะวินิจฉัยชี้มูล ดังนั้น ป.ป.ช.กำลังพิจารณาว่า ถ้าป.ป.ช.ทำสำนวนเสร็จ และชี้มูล และต้องไปตามตัวผู้ต้องหามา หรืออาจจะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนรับไปดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องหาแทน เพราะคดีที่หลบหนีเป็นคดีแรกที่ป.ป.ช.ชี้มูลไป

สำหรับ นายพรชัย ถูก คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูล ในคดี 1. คดีทุจริตก่อสร้างสะพาน วงเงิน 2.7 ล้านบาท  และ2. คดีทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2550 ที่มีองค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)