ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 5,857 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,318 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,577 ราย เสียชีวิต 55 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

รวม 5,857 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,349 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 269 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 228 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,053,129 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

 

  • หายป่วยกลับบ้าน 7,318 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,952,445 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,577 ราย

 

  • เสียชีวิต 55 ราย

ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อวันนี้ 5,857 หายป่วย 7,318 รักษาอยู่ 81,577 ดับ 55 ราย