นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน "Pfizer Day Again" จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer)

นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน "Pfizer Day Again" จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน

 

"นนท์พร้อม Pfizer Day Again" เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. 
(หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)  https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/.../pfizerday-no4th 

 

"นนท์พร้อม Pfizer Day Again" เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน

ฉีดวัคซีนวันที่ 25, 26, 27 พฤศจิกายน 2564  ที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) ทั้งนี้เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

"นนท์พร้อม Pfizer Day Again" เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน