"อบจ.ปทุมธานี" เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็มที่ 3 เริ่ม 22 พ.ย. เวลา 11.00 น. ตรวจสอบใครมีสิทธิได้บ้าง?

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา (Booster) เข็มที่ 3 เพื่อเป็นเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. จนถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

ช่องทางการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ ผ่านทาง Line Official Account ของ อบจ.ปทุมธานี

ฉีด “โมเดอร์นา” เข็ม 3 ฟรี! ที่ อบจ.ปทุมธานี

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. บุคคลผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตจังหวัดปทุมธานี

3. ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ชนิดเดียวกัน ทั้งเข็มที่ 1 และ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

4. ผู้ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ หรือวัคซีนอื่นตามข้อ 3 ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนได้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

คลิกเลย  

ฉีด “โมเดอร์นา” เข็ม 3 ฟรี! ที่ อบจ.ปทุมธานี