svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ฝรั่งเศสห้ามขายหมาแมวในร้าน เริ่มปี 2024 ป้องกันหมาแมวถูกทิ้ง

20 พฤศจิกายน 2564
627

ฝรั่งเศสผ่านกฎหมายห้ามขายหมาแมวในร้านสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้คนซื้อสัตว์เลี้ยงได้ง่ายเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่หมาและแมวถูกทอดทิ้ง

วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านกฎหมายห้ามร้านสัตว์เลี้ยงขายสุนัขและแมวในร้าน โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2024 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวถูกทิ้ง เนื่องจากการซื้อสุนัขและแมวจากร้านสัตว์เลี้ยง หลายครั้งเป็นการซื้อด้วยความคิดชั่ววูบ หุนหันพลันแล่น ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้คำนึงถึงภาระการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างรอบคอบ และกลายเป็นสาเหตุหลักที่สุนัขและแมวถูกทิ้ง

สำหรับชาวฝรั่งเศสที่อยากจะเลี้ยงสุนัขและแมวจริงๆ ในอนาคต จะต้องไปซื้อจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ผ่านการรับรอง หรืออุปการะจากศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องเซ็นใบรับรองว่ามีความรู้ ความเข้าใจถึงภาระในการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นอย่างดี

ตามข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของฝรั่งเศส เปิดเผยว่ามีคนฝรั่งเศสเลี้ยงสุนัขและแมวรวมกันราว 22 ล้านตัว ซึ่งกลุ่มปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ในฝรั่งเศสพบว่า มีสุนัขและแมวถูกทิ้งกว่า 1 แสนตัว ในแต่ละปี

 

นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังผ่านกฎหมายห้ามใช้โลมาและวาฬเพชฌฆาตในการแสดงโชว์ตั้งแต่ปี 2026 และห้ามใช้สัตว์ป่าร่วมการแสดงในคณะละครสัตว์ตั้งแต่ปี 2028 ซึ่งสมาคมคณะละครสัตว์ออกมาตอบโต้ว่านี่เป็นการใช้อำนาจที่ไร้เหตุผล และจะออกมาประท้วงเกี่ยวกับเรื่องนี้