svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เร่งค้นหาโควิดเชิงรุก ส่งผลศูนย์พักคอยเชียงใหม่ เกือบเต็ม 1,000 เตียง

18 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมทีมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิดเชิงรุก นำร่องในตลาดเมืองใหม่ตรวจทุกร้าน เพื่อดึงผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา ขณะที่ศูนย์พักคอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ 1,000 เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาร้อยละ 80 เตรียมหาสถานที่เพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2564 นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ให้ดำเนินการกิจกรรม Kick off CCRT Plus ปูพรมเคาะประตูตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอำเภอเมืองทั้งในเขตเทศบาลฯ และ นอกเขตเทศบาลฯ รวมไปถึงอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

 

เร่งค้นหาโควิดเชิงรุก ส่งผลศูนย์พักคอยเชียงใหม่ เกือบเต็ม 1,000 เตียง

 

ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการปูพรมตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณตลาดเมืองใหม่เป็นอันดับแรก โดยจะจัดทีมเข้าทำการตรวจคัดกรองร้านค้าทุกร้าน แผงขายของทุกแผง ให้ครอบคลุมพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ โดยจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการนำออกจากชุมชนเข้าสู่กระบวนการรักษา

 

เร่งค้นหาโควิดเชิงรุก ส่งผลศูนย์พักคอยเชียงใหม่ เกือบเต็ม 1,000 เตียง

 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่บริเวณตลาดเมืองใหม่ จะมีการวางแผนเพื่อลงพื้นที่ในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดเมืองใหม่ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ เช่น ชุมชนป่าแพ่ง ชุมชนศรีมงคล โดยจะทำการตรวจคัดกรองแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อตรวจคัดกรอง หากเป็นคนไทยจะตรวจครอบครัวละ 1 คน แต่หากเป็นต่างด้าวจะให้ตรวจคัดกรองทุกคน

 

ทั้งนี้หากพบผลเป็นบวก จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที หากพบผลเป็นลบและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะทำการนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในทันที

 

เร่งค้นหาโควิดเชิงรุก ส่งผลศูนย์พักคอยเชียงใหม่ เกือบเต็ม 1,000 เตียง

 

สำหรับความยากลำบากในการลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนั้น เนื่องจากบางคนมาทำงานแบบผิดกฎหมายจึงไม่แสดงตัวออกมา เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นห่วงหากติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ต้องพยายามค้นหาตัวให้ออกมารับการตรวจหาเชื้อและรับการฉีดวัคซีน

 

 

หากการลงพื้นที่อย่างละเอียดในบริเวณตลาดเมืองใหม่ และทำการคัดกรองแยกผู้ป่วยออกพื้นที่ได้แล้ว คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่จะเริ่มดีขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากคลัสเตอร์ที่พบเริ่มมีการกระจายตัวออกไปในอำเภอรอบนอกแล้ว

 

เร่งค้นหาโควิดเชิงรุก ส่งผลศูนย์พักคอยเชียงใหม่ เกือบเต็ม 1,000 เตียง

 

สำหรับ ศูนย์พักคอย ของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีอยู่ประมาณ 1,000 เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาอยู่ในศูนย์พักคอยประมาณร้อยละ 80 โดยเฉพาะ ศูนย์พักคอย ที่รับผู้ป่วยต่างด้าวที่มีอยู่ประมาณ 500 เตียง เหลืออีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะนี้กำลังประสานหาสถานที่เพื่อเตรียมขยายเตียงรองรับกลุ่มผู้ป่วยต่างด้าวที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการปูพรมตรวจคัดกรอง

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีโรงแรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หลายแห่ง ได้ร่วมกับสถานพยาบาล จังทำเป็น Hospitel เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงการหลายแห่ง ทำให้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการได้อย่างเพียงพอ