"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" พรุ่งนี้ ( 18 พ.ย. ) ได้เงินค่าน้ำ-ไฟ 315 บาท เช็กไทม์ไลน์การโอนเงินช่วยเหลือประจำเดือน พ.ย. 64 ดูรายละเอียดที่นี่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับ กระทรวงการคลัง ภายใต้งบจำนวน 54,506 ล้านบาท โดยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 8,122 ล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาท คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท ในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" พรุ่งนี้ได้เงินค่าน้ำ-ไฟ 315 บาท

โครงการอนุมัติงบเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ งบ 1,383.8814 ล้านบาท สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพ.ย.- ธ.ค. 64) รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือนพ.ย.และ ธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ จำนวนไม่เกิน 2,306,469 คน

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" พรุ่งนี้ได้เงินค่าน้ำ-ไฟ 315 บาท

 

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้

18 พฤศจิกายน 2564  

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า   ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 65 กดเป็นเงินสดได้
  • เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท เอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

22  พฤศจิกายน 2564 

เพิ่มเงินเบี้ยพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือน ก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" พรุ่งนี้ได้เงินค่าน้ำ-ไฟ 315 บาท

 

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้ 

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 จำนวน 200 บาท
  • วันที่ 1 ธันวาคม  2564  จำนวน 200 บาท

 

นอกจากนี้ ครม. เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง

 

ขอบคุณ : คมชัดลึก