svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กอนช.เผย 6 จว.ใต้ 531 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่อ ตั้งศูนย์บริหารน้ำ

16 พฤศจิกายน 2564

กอนช.เผย สถานการณ์น้ำทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ น้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง จำนวน 40 อำเภอ 127 ตำบล 531 หมู่บ้าน เตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าภาคใต้

16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 16 พ.ย. 64 ว่า

 

ประเทศไทยตอนบนอากาศอุ่นขึ้น ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

กอนช.เผย 6 จว.ใต้ 531 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่อ ตั้งศูนย์บริหารน้ำ

ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี (129 มม.) จ.ชุมพร (101 มม.) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (100 มม.)

 

ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,145 ล้าน ลบ.ม. (68%) ขนาดใหญ่ 31,566 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)

 

คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

เกิดสถานการณ์น้ำหลาก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ตั้งแต่วันที่ 10–14 พ.ย. 64 เกิดสถานการณ์น้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง จำนวน 40 อ. 127 ต. 531 หมู่บ้าน

กอนช.เผย 6 จว.ใต้ 531 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่อ ตั้งศูนย์บริหารน้ำ

กอนช. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่รวม 3 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา) 10 อำเภอ 52 ตำบล 315 หมู่บ้าน 8,909 ครัวเรือน ในภาพรวมระดับน้ำลดลง โดยสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้

กอนช.เผย 6 จว.ใต้ 531 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่อ ตั้งศูนย์บริหารน้ำ

  • จ.ชุมพร น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.หลังสวน อ.สวี อ.เมือง และ อ.ท่าแซะ) รวม 35 ตำบล 277 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,558 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

     กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณคลองตะโก (สะพานคลองตะโก) 4 ชุด และเปิดประตูระบายน้ำคลองตะโก เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ออกสู่ทะเล

  • จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.ดอนสัก อ.ท่าชนะ อ.เกาะสมุย และอ.กาญจนดิษฐ์) รวม 13 ตำบล 30 หมู่บ้าน 795 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

กอนช.เผย 6 จว.ใต้ 531 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่อ ตั้งศูนย์บริหารน้ำ

กอนช.เผย 6 จว.ใต้ 531 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่อ ตั้งศูนย์บริหารน้ำ

     กอนช.เผย 6 จว.ใต้ 531 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ่อ ตั้งศูนย์บริหารน้ำ

    กรมชลประทาน ขุดเปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำจากคลองท่าทอง ไปยังคลองคราม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณ ปตร.ท่าม่วง ปตร.ท่าโพธิ์ ปตร.ไชยา เพื่อเร่งระบายน้ำ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ อ.เกาะสมุย บริเวณถนนสาย 4008 เทศบาลเมืองท่าข้าม

  •  จ.สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ (อ.ระโนด และอ.สทิงพระ)

รวม 4 ตำบล  8 หมู่บ้าน 556 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

  • จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ (อ.เมือง อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ท่าศาลา อ.นาบอน อ.บางขัน และอ.ทุ่งสง) รวม 20 ตำบล 53 หมู่บ้าน 260 ครัวเรือน

     กรมชลประทาน ร่วมกับ หน่วยทหาร และ ปภ. ขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำในพื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.ทุ่งสง อ.ท่าศาลา และอ.ทุ่งใหญ่  ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

    ทั้งนี้ กอนช. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าภาคใต้ เพื่อร่วมกันเตรียมการบริการจัดการน้ำรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ จ.สุราษฎร์ธานี ต่อไป