"วิษณุ” รับร่างแก้ไข รธน.ฉบับ ปชช. เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประชุมรัฐสภาฯ นัดนี้ ครม.ไม่อยู่ สภาฯ ต้องคุมกันเอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม  พูดถึงกรณีการประชุมรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ "กลุ่มรีโซลูชั่น"  วันที่ 16 พ.ย. ว่า ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่ เพราะมีการตัดหมวดยุทธศาสตร์ชาติ และหมวดการปฏิรูปประเทศออกไปทั้งหมวด รวมถึงยกเลิก ส.ว.ทั้งหมด เท่ากับประเทศไทยที่เคยมี 2 สภา  มานานมาเป็นสภาเดียว  ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ยกเว้นช่วงที่มีการรัฐประหารเช่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นสภาเดียว

ขณะเดียวกันก็มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรอิสระทั้งหมด   หากรัฐธรรมนูญนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาวาระ 3 ก่อนทูลเกล้าฯ   ต้องทำประชามติ  ถามความเห็นประชาชนทั่วประเทศ  เพราะเป็นการแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรอิสระทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่   

“รัฐธรรมนูญนี้จะผ่านหรือไม่ ไม่ทราบ แต่อย่างน้อยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นและเคารพเสียงของประชาชน 1.3 แสนคน ที่ร่วมลงชื่อมา ถือว่าหลักการรับฟังความเห็นของประชาชนถูกต้อง  และ  รัฐสภา  ก็เห็นเช่นนั้น  จึงกำหนดให้มีการอภิปรายหนึ่งวัน ในวันที่ 16 พ.ย.และลงมติวาระแรกวันที่ 17 พ.ย.”ดร.วิษณุกล่าว

แม้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่  จ.กระบี่ ทำให้ไม่ได้อยู่ฟังการอภิปราย และแม้ไม่มีหน้าที่ต้องอยู่ฟัง แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังการอภิปราย และจดบันทึกทุกประเด็นเอาไว้เสนอคณะรัฐมนตรี เช่น สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ดูแลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศต้องจดประเด็นไว้

มีคำถามว่า ช่วงที่  ครม.ประชุมนอกสถานที่ อย่างนี้  มีความเป็นห่วงที่ประชุมสภาฯหรือไม่ว่าจะเกิดความวุ่นวาย นายวิษณุ ระบุว่า ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯคงควบคุมได้ เพราะผ่านการประชุมลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว  ซึ่งการรับหลักการวาระแรก  เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เสียงทั้ง ส.ส. และ ส.ว.เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ และในจำนวนดังกล่าว ยังต้องมีเสียงของ ส.ว.จำนวน 1 ใน 3 ของ  ส.ว.ที่มีอยู่ 

"เรื่องนี้ ผูกอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ส่วน  ส.ว.จะเห็นชอบหรือไม่ ไม่ขอออกความเห็นต้องไปถามส.ว.เพราะประเด็นเช่นนี้   เคยมีการเสนอแก้ไขมาก่อน 6 - 7 ฉบับผ่านบ้าง-ไม่ผ่านบ้าง ถือเป็นเรื่องธรรมดา และ  ส.ว.ก็มีอิสระที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ" รองนายกฯ วิษณุกล่าว

ผู้สื่อข่าว  ถาม ว่า เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนี้ ดูน่ากลัวหรือไม่ นายวิษณุ บอกว่า ต้องไปถามผู้เสนอร่างและจะต้องชี้แจงในรัฐสภา และเชื่อว่า  จะมีผู้อภิปราย ว่า  รุนแรง ผู้เสนอก็ต้องชี้แจงว่า  จริงหรือไม่จริง เพราะอะไร