svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์เปิดด่าน ‘ตากใบ-บูเก๊ะตา‘ ดันค้าชายแดนโต

15 พฤศจิกายน 2564

พาณิชย์ดันเปิดด่าน ‘ตากใบ-บูเก๊ะตา’ นราธิวาส เริ่มวันนี้เป็นต้นไป คาดมูลค่าการค้าไทย-มาเลเซียเพิ่มไม่ต่ำกว่า 600 ล้าน/ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ระบุ กระทรวงฯ ได้จับมือกับภาคเอกชนและทุกจังหวัดที่มีด่านเร่งดำเนินการเปิดด่านชายแดนโดยเร็วและเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 ได้ประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง มีภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเร่งรัดการเปิดด่านทั้งหมด 9 ด่าน ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งยังปิดอยู่ 2 ด่าน คือที่จังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา ที่ประชุมได้หารือกันและมีข้อสรุปว่าควรเร่งรัดการเปิดด่าน 2 ด่านที่เหลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียให้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น

 

ทั้วนี้ ตัวเลขการค้าชายแดนเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาดีขึ้นมากและเป็นบวกถึง 38% การเปิดด่านมีความสำคัญจะมีผลต่อตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันไทยมีด่านนอกประเทศอยู่ 97 ด่าน เปิดไปแล้ว 46 ด่าน

 

 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายด่านที่เร่งรัด เช่น ด่านท่าเส้น ที่จังหวัดตราด หรือด่านหนองเอี่ยน ที่จังหวัดสระแก้ว จะมีผลช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาได้มากขึ้น และด่านอื่นๆในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการ

 

ทั้งนี้ปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าชายแดนสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ารวม 239,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.47% และคิดเป็นสัดส่วน  35.73% ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมด

พาณิชย์เปิดด่าน ‘ตากใบ-บูเก๊ะตา‘ ดันค้าชายแดนโต