อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุ กำลังหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อนำเนื้อสุกรชำแหละเข้าไปเสริมในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าต่างๆ และผ่านโครงการรถโมบาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เพื่อจัดจำหน่ายหมูธงฟ้า ลดผลกระทบจากราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศโดยเร็วในขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดโดยเฉพาะราคาเฉลี่ยเนื้อหมูธงฟ้าว่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างการหารือกับสมาคมฯ เพื่อให้ได้ราคาพิเศษที่จะนำเนื้อหมูออกมาจำหน่ายผ่านโครงการหมูธงฟ้า ซึ่งการหารือจะต้องพิจารณาหลายๆด้านประกอบกัน

 

ส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นมาจากหลายปัจจัย ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงปัญหาด้านวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพด และค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ราคาต้นทางสูงขึ้นมาก

พาณิชย์จ่อเข็น ‘หมูธงฟ้า‘ ลดค่าครองชีพประชาชน

นอกจากนี้ ปริมาณสุกรที่เลี้ยงในระบบยังเหลืออยู่ที่ 15.86 ล้านตัว ลดลงจากปีก่อน 30% ขณะที่จีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่มีความต้องการนำเข้าเนื้อสุกรจากไทยลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคของประชาชนลดลงจากเดิม 22 กิโลกรัม/คน/ปี เหลือ 16 กิโลกรัม/คน/ปี คิดเป็นปริมาณสุกร 5 ล้านตัว หรือลดลง   38%

พาณิชย์จ่อเข็น ‘หมูธงฟ้า‘ ลดค่าครองชีพประชาชน