แม่ฮ่องสอน - กกต.แม่ฮ่องสอน ออกโรงเตือนผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรเลือกตั้งปลอม โทษหนักจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตรเลือกตั้ง “สีน้ำเงิน” เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้ง “สีแดง” เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน นั้น

กกต.แม่ฮ่องเตือนบัตรเลือกตั้งปลอม-โทษจำคุก10ปี

 

 

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทราบว่าการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสับสนและทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบ กรณีมีการนำบัตรอื่นที่มีใช่บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

กกต.แม่ฮ่องเตือนบัตรเลือกตั้งปลอม-โทษจำคุก10ปี

 

กกต.แม่ฮ่องเตือนบัตรเลือกตั้งปลอม-โทษจำคุก10ปี

 

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 20 ปี

กกต.แม่ฮ่องเตือนบัตรเลือกตั้งปลอม-โทษจำคุก10ปี

 

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน