svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“จุรินทร์”โชว์วิชั่นเวที APEC กติกา”อี-คอมเมิร์ซ” โปร่งใส-ยุติธรรม

08 พฤศจิกายน 2564

“จุรินทร์”โชว์วิชั่นเวที APEC Minister Meeting 2021 กติกา”อี-คอมเมิร์ซ” ต้องโปร่งใส-ยุติธรรม-คุ้มครองผู้บริโภค

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค APEC Minister Meeting 2021 (AMM) ครังที่ 32 ผ่านระบบ VC  จากกระทรวงพาณิชย์  โดยรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในนามตัวแทนประเทศไทย โดยนำเสนอประสบการณ์ของไทยในการใช้การค้าเป็นเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ประการแรก รูปแบบการค้าในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก และการค้าดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 ไทยสนับสนุนวิสัยทัศน์ปุตราจายา  2040 เพื่อเตรียมประชาชน-ธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital Economy และจะร่วมกับสมาชิก APEC ขับเคลื่อนแผนการทำงานด้านอินเทอร์เน็ต และ Digital Economy โดยไทยได้ใช้ E-Commerce สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน 

ผลที่ได้ คือ มูลค่าการค้าปลีก-ค้าส่งของไทยผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce ในปี 2020 สูงถึง 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และผู้ประกอบการ SMEs สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้ถึง 47,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 13 % ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าแบบ E-Commerce โดยส่งเสริมการค้าทั้งออนไลน์ และออนไซด์ สร้างมูลค่ากว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ,จับคู่ธุรกิจออนไลน์ มากกว่า 230 คู่  ,การจัดฝึกอบรมเกษตรกร SMEs และ MSMEs ให้ใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์

และยังสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ภายใต้โครงการ From GEN Z to be CEO โดยอบรมนิสิตนักศึกษามากกว่า 20,000 ราย เพื่อเตรียมพร้อมเติบโตไปนำทัพเศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้ BCG Model ขับเคลื่อน MSMEs ของประเทศ โดยในปี 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ APEC จะจัดให้มีการสัมมนาใหญ่ (Symposium) สร้างความตระหนักการค้ายุคใหม่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อม

 

 

รัฐมนตรีพาณิชย์ ย้ำว่า "ไทยพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ทั้งการจัดทำ FTA-AP และ RCEP ซึ่งไทยได้ให้สัตยาบัน RCEP แล้ว เมื่อ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อมั่นว่า FTA จะช่วยลดเลิกอุปสรรคทางการค้า ทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเชื่อมโยงและเติบโตได้ดีในระยะยาว"

 

 

"ไทยต้องการเห็นความสำเร็จของการประชุม MC12 ในเดือนธันวาคมนี้ หวังให้ APEC มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การประชุมให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง การจัดทำกฎเกณฑ์การอุดหนุนประมง การลดการอุดหนุนเกษตรที่บิดเบือน และการจัดทำกฎเกณฑ์ด้าน E-Commerce ซึ่งมีหัวใจสำคัญ คือ การสร้างความโปร่งใส กติกาที่เป็นธรรมสำหรับทุกกลุ่มประเทศไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย" รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าว