svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

คืนนี้ 4 ทุ่ม น้ำประปาไม่ไหล! บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศ! คืนนี้ 4 ทุ่ม ถึง ตี 5 ของวันรุ่งขึ้น น้ำประปาไหลอ่อน ถนนทางหลวงหมายเลข 340 บางพื้นที่

8 พฤศจิกายน 2564 การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองพระอุดม ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ในคืนวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 

คืนนี้ 4 ทุ่ม น้ำประปาไม่ไหล! บางพื้นที่

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่ แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ถึง คลองพระอุดม

 

คืนนี้ 4 ทุ่ม น้ำประปาไม่ไหล! บางพื้นที่

 

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

คืนนี้ 4 ทุ่ม น้ำประปาไม่ไหล! บางพื้นที่

 

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android