กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ นำทีมแพทย์ พยาบาล ถวายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 3 (Booster Dose) แด่คณะสงฆ์ เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการอาพาธรุนแรงและมรณภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยมีแนวโน้มการติดเชื้อลดลง แต่ยังคงพบคลัสเตอร์ขนาดเล็กในหลายพื้นที่ สำหรับคณะสงฆ์ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มต่อการได้รับเชื้อโควิด-19

 

รพ.สงฆ์นำทีมแพทย์ ถวายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแด่คณะสงฆ์

 

เนื่องด้วยพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับญาติโยมและยังต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ การถวายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 3 (Booster Dose) สำหรับพระสงฆ์ที่รับการถวายการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มภูมิคุ้มกันแด่คณะสงฆ์ โดยได้มอบหมายโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ดำเนินการถวายการฉีดวัคซีนฯ แด่คณะสงฆ์ที่จุดให้บริการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสงฆ์ดำเนินการถวายการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม 3 (Booster Dose) แด่คณะสงฆ์แล้วกว่า 3,676 รูป (ข้อมูล 19 ตุลาคม 2564) สำหรับพระสงฆ์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว

 

 

รพ.สงฆ์นำทีมแพทย์ ถวายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแด่คณะสงฆ์

 

และมีความประสงค์รับการถวายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม 3 (Booster Dose) ด้วยวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กราบนิมนต์พระสงฆ์ได้โปรดติดต่อนัดหมายจองคิวทางโทรศัพท์ หมายเลข 096-9348090, 088-9816660, 088-9816633 เฉพาะวันและเวลาทำการ

 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระสงฆ์จะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

 

รพ.สงฆ์นำทีมแพทย์ ถวายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแด่คณะสงฆ์