ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจ้งข่าว กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเตือนโรคภัย ประเด็นที่มีการวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ตัว โดยไม่ปิดอินเทอร์เน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลเท็จ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรณีที่ในโลกออนไลน์ มีการแชร์ข้อมูลสนั่นโซเชียล ระบุใจความว่า คลื่นความถี่โทรศัพท์และคลื่นไวไฟเน็ตแรงมาก วางโทรศัพท์ไว้ติดตัวโดยไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็งในเวลาไม่นาน

 

ล่าสุด ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงข้อมูลประเด็นดังกล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้

 

ข่าวปลอม! เอามือถือไว้ใกล้ตัว ไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็ง อย่าแชร์!!

โทรศัพท์มือถือนั้น จะมีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมา ซึ่งได้แก่ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยสัญญาณเหล่านี้เป็นคลื่นวิทยุที่ให้ระดับของพลังงานน้อย จึงไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกายร้ายแรง แม้ว่าคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจะสามารถทำให้เกิดความร้อนของเครื่องได้

 

แต่ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าสัญญาณเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็ง ซึ่งผลกระทบในระยะยาวยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยหาความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งต่อไปในอนาคต

ข่าวปลอม! เอามือถือไว้ใกล้ตัว ไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็ง อย่าแชร์!!

 

สำหรับผู้ที่ยังมีความกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อร่างกาย

ในประเด็นมีข้อแนะนำง่ายๆ โดยสามารถป้องกันและลดการสัมผัสคลื่นวิทยุได้ การลดการใช้โทรศัพท์มือถือแนบใบหูเป็นระยะเวลานาน หรืออาจเลือกใช้อุปกรณ์เสริม ได้แก่ สายหูฟัง การเปิดลำโพง เพื่อให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากศีรษะในขณะใช้งาน เป็นต้น

ข่าวปลอม! เอามือถือไว้ใกล้ตัว ไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็ง อย่าแชร์!!

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ข่าวปลอม! เอามือถือไว้ใกล้ตัว ไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็ง อย่าแชร์!!

สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์: http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800

ข่าวปลอม! เอามือถือไว้ใกล้ตัว ไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็ง อย่าแชร์!!

ข่าวปลอม! เอามือถือไว้ใกล้ตัว ไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็ง อย่าแชร์!!

 

ข่าวปลอม! เอามือถือไว้ใกล้ตัว ไม่ปิดเน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็ง อย่าแชร์!!

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ ซึ่งผลกระทบในระยะยาวยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยหาความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งต่อไปในอนาคต 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอขอบคุณที่มาของข่าว : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม