นครศรีธรรมราช - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทง ในลักษณะรื่นเริง บันเทิง หรือรวมกลุ่ม เน้นวิถีชีวิตนิวนอร์มอล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 พฤศจิกายน 2564 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึงการบริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลตัวเลขขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีตัวเลขผู้ป่วยมาเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ แต่หากดูข้อมูลเชิงวิชาการเปรียบเทียบจากจำนวนประชากรในระดับเดียวกัน ยังถืออยู่ลำดับที่ 32 ของประเทศ อย่างไรก็ตามวันนี้ตัวเลขจำนวนผู้ป่วยลดลง แต่ยังไม่วางใจ กับสถานการณ์ ยังมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 95-97 ของผู้ป่วยทั้งหมด 

นครศรีธรรมราชมีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทง
               ซึ่งจากมาตรการที่เจ้าหน้าที่ได้ทำงานในเชิงลึกมีการค้นหาผู้ป่วยจากการสอบสวนโรค โดยสถิติในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มีการใช้อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อเบื้องต้นหรือ ATK ไปกว่า 4 แสน 6 หมื่นกว่าชิ้น ในจำนวนนี้เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 1 แสน 1 พันชิ้น ซึ่งชัดเจนมาเราปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย ส่วนจำนวนผู้ป่วยจากการเข้ามาตรวจหาเชื้อเอง หรือที่วอร์คอินเข้ามามีเพียงร้อยละ 3.5

นครศรีธรรมราชมีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทง
            

          ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วทั้งสิ้น 1 ล้าน 2 แสน 4 หมื่น 9 พันโด้ส ซึ่งได้นำไปฉีดปูพรมแก่พี่น้องประชาชนแล้ว จำนวน 7 แสนกว่าคน หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งยังต่ำกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ และยังมีความต้องการวัคซีนเพิ่มอีกประมาณ 1 ล้านโด้ส แต่มีข่าวดีมาวันนี้มีวัคซีนล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่อีกจำนวน 2 แสนโด้ส ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ทำได้ดีขึ้น ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณครูและบุคลากรการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 99 ส่วนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น 1 แสน 2 พันกว่าคน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 9 หมื่น 4 พันกว่าราย

นครศรีธรรมราชมีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทง
          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยังกล่าวถึงประเด็นการเตรียมเปิดเมือง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประเมินสถานการณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการวางแผนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้ว ได้หารือการเตรียมพื้นที่เพื่อเปิดเมืองตามโครงการโควิดฟรีเซทติ้ง ที่เบื้องต้นได้มีการเพิ่มพื้นที่ดำเนินจาก 8 อำเภอเป็น 9 อำเภอมุ่งเน้นการควบคุมโรค มีการเตรียมเสนอแผนตรียมเปิดเมืองตามมาตรฐาน SHA โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องยึดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว มีการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างคุณภาพการท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยจากโควิด ส่วนการเปิดเรียนแบบ On-site


                

          โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าว พบว่าในช่วง 7 วันจากนี้ ยังไม่มีสถานศึกษาใดแจ้งความประสงค์ว่าพร้อมสำหรับเปิดเรียนแบบ On-site อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีการประสานงานในเชิงลึกสำหรับโรงเรียนในลักษณะพิเศษ หรือโรงเรียนลักษณะอยู่ประจำหรือกินนอน เพื่อให้สถานศึกษามีการประเมินความพร้อมและกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานชัดเจน ที่แสดงออกถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

นครศรีธรรมราชมีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทง
            นายไกรศร กล่าวย้ำประเด็นการจัดงานวันลอยกระทงว่า ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทง ในลักษณะรื่นเริง บันเทิง หรือรวมกลุ่มคนต่าง ๆ และขอความร่วมมือให้มีการหลีกเลี่ยงการลอยกระทงในสถานที่ที่คนแออัด หนาแน่น ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตแบบ Newnormal และมีการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล ส่วนการเตรียมเปิดเมือง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประเมินสถานการณ์ตามนโยบายของรัฐบาล

นครศรีธรรมราชมีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทง
                  ซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการวางแผนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้ว ได้หารือการเตรียมพื้นที่เพื่อเปิดเมืองตามโครงการโควิดฟรีเซทติ้ง ที่เบื้องต้นมีการเพิ่มพื้นที่ดำเนินจาก 8 อำเภอเป็น 9 อำเภอ โดยมุ่งเน้นการควบคุมโรค มีการเตรียมเสนอแผนตรียมเปิดเมืองตามมาตรฐาน SHA โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องยึดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว มีการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างคุณภาพการท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยจากโควิด

 

ภาพ/ข่าว โดย: ชชาดล  เจริญพงศ์ จ.นครศรีธรรมราช

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด