"ชัยเกษม" แจงจุดยืน "พรรคเพื่อไทย" มุ่งรับฟังความคิดเห็น - แก้ไขปัญหา การใช้กฎหมาย "ริดรอนสิทธิ ขั้นพื้นฐาน"     

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย  ชัยเกษม นิติสิริ  ชี้แจง การออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้มีการพิจารณาปล่อย "นักโทษทางความคิด" ที่เห็นต่างทางการเมือง  เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและปัญหาการใช้กฎหมาย  "เป็นเครื่องมือทางการเมือง" จำกัดความคิดเห็นประชาชนที่แตกต่างจากรัฐบาล 

"ประเด็นหลักของพรรค คือ การเรียกร้องให้มีการพิจารณาปล่อยนักโทษทางความคิด ซึ่งทุกคนควรมีเสรีภาพทางความคิดและควรได้รับการประกันตัวตามสิทธิอย่างเท่าเทียม"    นายชัยเกษม กล่าว

 

นายชัยเกษม บอกว่า พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคการเมืองที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร  จุดยืนที่ชัดเจน  ต้องการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาการใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน จนทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในสังคมที่รุนแรงมากขึ้น โดยการนำข้อเรียกร้องของประชาชนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา 

ถามถึง กรณีกลุ่มผู้เสนอให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 พรรคเพื่อไทย  นายชัยเกษม บอกว่า " กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย  เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งจะเป็นการพิจารณาโดยตัวแทนประชาชนตามกระบวนการประชาธิปไตย จุดยืนของพรรคเพื่อไทย  มีเจตนาเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย ส่วนการจะแก้ไขกฎหมายใด และมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรเป็นอำนาจของรัฐสภา "

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด