svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานการศึกษารำลึกถึง "พลเอกเปรม"

30 ตุลาคม 2564

"นิพนธ์" หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานด้านการศึกษา พร้อมชูดอกเฟื่องฟ้า สัญลักษณ์ของเมืองสงขลาประดับรอบอุทยาน บนเชิงเขาเทวดา เพื่อรำลึกถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

30 ตุลาคม 2564  นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมบ้านศรัทธา ณ บริเวณเชิงเขาเทียมดา เขาที่สูงที่สุดของเมืองสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราขการจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา และผู้บริหาร นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมบ้านศรัทธา  ทั้งนี้บ้านศรัทธาเป็นบ้านที่ประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมกันบริจาคเงินสร้างมอบให้แก่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งก่อนหน้านั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี ครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้กองผังเมืองมาดูแล ออกแบบปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบมาแล้วครั้งหนึ่ง และต่อมาได้มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออีกครั้ง

หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานการศึกษารำลึกถึง "พลเอกเปรม"

ดังนั้นโอกาสนี้ ทางรมช.มท. จึงได้ติดตามเพื่อตรวจเยี่ยม การบูรณะซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอครั้งบล่าสุด  และที่สำคัญต้องการทำ "บ้านศรัทธา"แห่งนี้ให้เป็นอุทยาน โดยการนำเฟื่องฟ้า หลากสีมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านศรัทธา เพราะถือเป็นต้นไม้สัญญาลักษณ์ของเมืองสงขลา และเพื่อที่จะรำลึกถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้ริเริ่มวางแนวคิดในการนำต้นเฟื่องฟ้ามาปลูกตลอดแนวถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา  โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพดำเนินการ
    หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานการศึกษารำลึกถึง "พลเอกเปรม"

บ้านศรัทธาได้มาโดยกระแสศรัทธาแห่งความดีที่ประชาชนทั่วไปยกย่องยอมรับได้มาโดยคุณงามความดีที่พิสูจน์ได้ในชีวิตจริงของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ เสียสละ สามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมากจนเป็นที่ยอมรับทั้งประเทศและนานาอารยประเทศทั่วโลก

หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานการศึกษารำลึกถึง "พลเอกเปรม"
บ้านที่รายล้อมด้วยสวนมะพร้าว สามารถมองเห็นทัศนียภาพไปถึงสะพานติณสูลานนท์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร วิวโดยรอบสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาและเกาะยอ บ้านที่ชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 ประชาชน นักธุรกิจ ข้าราชการผู้มีความรักและศรัทธา ได้ร่วมกันทำพิธีมอบกรรมสิทธิ์ "บ้านศรัทธา" ให้แก่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2534

หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานการศึกษารำลึกถึง "พลเอกเปรม"
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 เป็นปีมหามงคลสมัยวโรกาส ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และด้วยปณิธานอันแรงกล้าของ พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน" จึงประสงค์จะให้มีสิ่งก่อสร้างอันเป็นอนุสรณ์เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ด้วยการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาขึ้นที่จังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นบ้านเกิดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้มอบงบประมาณจำนวน 40 ล้าน 1 แสนบาท พร้อมที่ดินบริเวณ บ้านศรัทธาจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มอบให้ กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้าง โดย พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2538 เวลา 15.19 น.และเปิดบริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมพ.ศ.2540 โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา” 

หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานการศึกษารำลึกถึง "พลเอกเปรม"
บ้านหลังนี้อิฐ หิน ดิน และหินทุกก้อน ส่วนประกอบทุกส่วนหล่อหลอมปั้นแต่งขึ้นมาจากอนุสติของ "ความศรัทธา" สูงสุดที่ปวงประชาชาวสงขลาผละผู้มีจิตศรัทธาทั่วทุกสารทิศ ที่มีต่อ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  อดีตประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษของประเทศ ผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน มั่นคง แน่วแน่ อยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และประกอบคุณงามความดีแก่ชาติบ้านเมืองเป็นเอนกอนันต์ 

หนุน "บ้านศรัทธา" เป็นอุทยานการศึกษารำลึกถึง "พลเอกเปรม"
"บ้านศรัทธา" จึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานของปูชนีย์บุคคลอันประเสริฐที่จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ ให้อนุชนรุ่นหลังได้แซ่ซ้อง ชื่นชม และยึดเป็นแบบฉบับของความซื่อสัตย์ดีงาม ด้วยความภูมิใจในความเป็นเอกบุรุษที่กำเนิดชาวสงขลา ชั่วกาลนาน