ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด "จองวัคซีน" เข็มกระตุ้น วันนี้ โมเดอร์นา (Moderna) 555 บาท - ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 550 บาท สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลที่ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 29 ตุลาคม 2564 ด่วนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดระบบยื่นขอจัดสรรวัคซีนทางเลือก Booster Dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน "โมเดอร์นา" (Moderna) และ "ซิโนฟาร์ม" (Sinopharm)  ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรได้ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

 

เริ่มแล้ว 9 โมงวันนี้! เปิด "จองวัคซีน" เข็มกระตุ้น โมเดอร์นา- ซิโนฟาร์ม

โปรแกรมวัคซีนที่สามารถยื่นขอรับการจัดสรร

  • Sinopharm 0.5ml Booster Dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (1 คนต่อ 1 เข็ม) โดสละ 550 บาท *แนะนำเป็นเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มหรือวัคซีนชนิดอื่นๆ ครบ 2 เข็มมาแล้ว 3-6 เดือน
  • Moderna 50mcg Booster Dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (1 คนต่อ 1 เข็ม) โดสละ 555 บาท *แนะนำสำหรับใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันปี 2565 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ 3 เข็ม โดยฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน (แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น)

  • Moderna 100mcg Booster Dose เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (1 คนต่อ 1 เข็ม) โดสละ 1,110 บาท *แนะนำสำหรับใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันปี 2565 ในผู้ที่ระบบภูมิต้านทานบกพร่องที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

  • Sinopharm 0.5ml Primary Vaccination วัคซีนพื้นฐาน (1 คนต่อ 2 เข็ม) ราคาต่อ 2 โดส 1,100 บาท *แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

  • Moderna 100mcg Primary Vaccination วัคซีนพื้นฐาน (1 คนต่อ 2 เข็ม) ราคาต่อ 2 โดส 2,220 บาท *แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

อัตราค่าวัคซีน รวมประกันค่ารักษาพยาบาลอาการข้างเคียงจากวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกำหนด

 

เริ่มแล้ว 9 โมงวันนี้! เปิด "จองวัคซีน" เข็มกระตุ้น โมเดอร์นา- ซิโนฟาร์ม

เงื่อนไขการยื่นขอรับจัดสรร และจองวัคซีนทางเลือก

  • สำหรับองค์กรนิติบุคคลรายใหม่ ยื่นขอรับการจัดสรรผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร ตามประเภทขององค์ของท่าน”
  • สำหรับองค์กรนิติบุคคลรายที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password เดิมเพื่อเข้าไปดำเนินการแจ้งจองและบันทึกจำนวนวัคซีนที่ต้องการ พร้อมรับทราบยอดการโอนเงินค่าวัคซีนได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
  • ขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ผู้รับบริการ ตั้งแต่ 12 คนขึ้นไปต่อองค์กรนิติบุคคล
  • เลือกโปรแกรมและชนิดวัคซีนที่ประสงค์ขอรับการจัดสรร ระบุจำนวนบุคคลในแต่ละโปรแกรม พร้อมบริจาควัคซีน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation