เตรียมเฮ 1 พ.ย.นี้ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท รัฐ จ่ายค่าอะไรเริ่มโอนวันไหน เช็กเลย! พิเศษกดเงินสดได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 ตุลาคม 2564 หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับ กระทรวงการคลัง ภายใต้งบจำนวน 54,506 ล้านบาท โดยมีโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 8,122 ล้านบาท สำหรับ เพื่อช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือน พ.ย. ตั้งแต่เดือนพ.ย.ถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน

เตรียมเฮ 1 พ.ย.นี้ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการอนุมัติงบเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอีก 1,383.8814 ล้านบาท สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพ.ย.- ธ.ค. 64) รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือน พ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ จำนวนไม่เกิน 2,306,469 คน

 

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

เตรียมเฮ 1 พ.ย.นี้ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท

1 พฤศจิกายน 2564

 

ซื้อสินค้า วงเงิน 200 หรือ 300  บาท โดยจะได้รับสิทธิ์ทุกเดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรจะได้รับเดือนละ 200 บาท

ครม. เติมเงินเพิ่มให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท  โดยผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง

 

กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท

  • ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน
  • ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท  ได้ส่วนลด 3เดือนต่อครั้ง

 

18 พฤศจิกายน 2564 

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า   ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 65 กดเป็นเงินสดได้
  • เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท เอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

เตรียมเฮ 1 พ.ย.นี้ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท

22  พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือนก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

 

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม  2564  จำนวน 200 บาท

 

นอกจากนี้ ครม. เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด