คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เดินทางเครื่องบินเข้าประเทศ เหลือ 10 วัน  ขณะที่ผู้ที่เดินทางมาจาก 46 ประเทศไม่ต้องกักตัว หากมีผลการรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส และผลการตรวจไม่พบเชื้อ

28 ตุลาคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่10/2564 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

 

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า  ที่ประชุมเห็นชอบประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีโรคติดเชื้อโควิด มีการกำหนดให้รูปแบบเอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม  รวมถึงการออกหนังสือรับรองวัคซีนให้ง่ายขึ้น ในระบบหมอพร้อม  ซึ่งส่งผลดีคือให้พี่น้องประชาชนออกหนังสือรับรองหนังสือวัคซีนทั้งเป็นเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น 

คกก.โรคติดต่อฯ เคาะลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน

ที่ประชุมยังเห็นชอบกรอบดำเนินการรองรับการเปิดประเทศในด้านสาธารณสุข มีทั้งหมด 4 เป้าหมาย คือ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุข ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างสังคมวิถีใหม่ ประโยชน์ที่สำคัญ คือ การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย และต้องมีแผนรองรับการดูแลรักษา รวมถึงระบบการสื่อสารข้อมูลและกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการ 

คกก.โรคติดต่อฯ เคาะลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบตามคณะกรรมการวิชาการในเรื่องการลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยลดระยะเวลากักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน  และเปลี่ยนนิยามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใหม่ กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน  เนื่องจากการติดเชื้อในเครื่องบินน้อยมาก หากมีมาตรการควบคุมโรค เช่น การใส่หน้ากากอนามัย จากเดิมที่นับกลุ่มเสี่ยงสูงสองแถวหน้าสองแถวหลังปรับให้เหลือ กลุ่มเสี่ยงสูงที่นั่งติดกับผู้ติดเชื้อแทนเท่านั้น 

ส่วนกรณีผู้เดินทางข้ามประเทศ ทางบก ไม่มีเอกสารการตรวจคัดกรอง ต้องกักตัว 14 วันคงเดิม ขณะที่สถานการณ์ระบาดในประเทศมีแนวโน้มลดลง / แต่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ตอนนี้ถืออยู่ในระดับการแพร่ระบาดที่ทรงตัวและยังต้องเฝ้าระวัง ส่วนแผนการเปิดประเทศผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว 46 ประเทศ หากฉีดวัคซีนครบโดส จะมีการตรวจเชื้อ 1 ครั้งก่อนเดินทางไปยังที่อื่น 

 

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีน ตอนนี้ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนไปได้กว่า 72 ล้านโดส ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 ล้านโดส ในเดือนตุลาคม ขณะที่การออกหนังสือ วัคซีนพาสปอร์ต ตอนนี้ มีการออกหนังสือรับรองไปแล้ว 40,000 กว่าราย  ทางกรมควบคุมโรคได้ปรับระบบการจองออกหนังสือรับรองแบบออนไลน์ หากเอกสารครบ สามารถออกหนังสือรับรองได้ภายใน  1 ชั่วโมง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมี่ผ่านมา คือกลุ่มคนที่ walk in เข้ามาไม่ได้มีการจองล่วงหน้าและส่งข้อมูลไม่ครบ พอมาถึงหน้างานทำให้เกิดการล่าช้าในการออกหนังสือรับรอง

คกก.โรคติดต่อฯ เคาะลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน

ทั้งนี้ มติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯจะเสนอให้ศบค.พิจารณา ในวันพรุ้งนี้ ที่ 29 ตุลาคม และประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติอีกครั้ง