กรมควบคุมโรค แนะ ดูแลนักเรียนใกล้ชิด หลังเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เผยมีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนให้บุตรเพิ่มอีก 5 แสนคน

28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค  เปิดเผยว่า เมื่อเปิดเทอมอาจจะมีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการแพร่ระบาดใหญ่ในโรงเรียน ซึ่งขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองคอยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

ในการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับเด็กอายุ 12 -18 ปี ตอนนี้มีการแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีมเพิ่มอีก 5 แสนคน ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ทยอยจัดสรรวัคซีนลงไปยังพื้นที่ต่างๆ เพิ่มเติมแล้ว

สธ.ย้ำดูแลนักเรียนใกล้ชิดหลังรับเปิดเทอม 1 พ.ย.

ส่วนผลข้างเคียงของวัคซีนไฟเซอร์ ที่ผู้ปกครองกังวล โดยเฉพาะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า อาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้แต่เกิดน้อย และสามารถรักษาหายได้ ข้อมูลทางการแพทย์ เมื่อเด็กติดเชื้อโควิด ภายนอกเหมือนไม่มีอาการ แต่ภายในอวัยวะเกิดการอักเสบและส่งผลต่อระยะยาว  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์จึงเห็นพ้องต้องกันว่าการฉีดวัคซีนโควิดมีประโยชน์ โดยแนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีน เพียงแต่ให้มีความระมัดระวัง  หากฉีดครบ 2 เข็มแล้วควรพักร่างกายงดออกกำลังกายประมาณ 7 วัน และขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในวัคซีนที่มีการฉีดให้กับเด็ก 

ส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก 3-11 ปี ตอนนี้ยังไม่อนุญาตในการเข้ารับการฉีด แต่ล่าสุดหลายประเทศ ได้มีการฉีดวัคซีนโควิดในเด็กประถมบ้างแล้ว ทำให้ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องมาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดในเด็กเล็ก กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากมีการอนุญาตก็จะมีการพิจารณาฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กมีต่อไป  ขณะที่ทั่วโลกตอนนี้หลายบริษัทกำลังผลิตวัคซีนที่ฉีดในเด็กมากขึ้น

สธ.ย้ำดูแลนักเรียนใกล้ชิดหลังรับเปิดเทอม 1 พ.ย.

ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมจำนวนนักเรียนที่ฉีดวัคซีนรายภาค 27 ตุลาคม อายุ 12 ปีขึ้นไป ประสงค์ฉีด 3,817,727 คน  / ฉีดไปแล้ว 2,544,267 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.64 

 

ส่วนบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนเข็ม1 ไปแล้ว 782,010 คน / เข็ม2  522,133 คน / ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 112,377 คน. 

 

ทั้งนี้ หากพบการติดเชื้อในคลัสเตอร์ เด็กเล็กในโรงเรียน จะใช้แนวทางการในการรักษาร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การรักษาง่ายขึ้นกว่านำเด็กแยกออกไปรักษา ส่วนในกลุ่มเด็กโต หากพบการติดเชื้อในโรงเรียน ก็จะมีสถานที่แยกกัก เช่น อาจจะเป็นในโรงเรียน หรือ ชุมชน

สธ.ย้ำดูแลนักเรียนใกล้ชิดหลังรับเปิดเทอม 1 พ.ย.