กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ในวันนี้ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนผู้ต้องขังให้ครบโดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเรือนจำ

27 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 160 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 79 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 81 ราย) รักษาหายเพิ่ม 49 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,742ราย (กลุ่มสีเขียว 73% สีเหลือง 26.3% และสีแดง 0.7%)

นายอายุตม์ กล่าวว่า วันนี้ สถานะเรือนจำยังคงที่ ไม่พบการระบาดเพิ่ม จึงคงมีเรือนจำสีแดงอยู่ที่ 15 แห่ง และเรือนจำสีขาว 127 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 69,224 ราย หรือ 94.8% ของผู้ติดเชื้อสะสม 73,054 ราย เสียชีวิตสะสม 165 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

ราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ในวันนี้

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะพบเรือนจำระบาดใหม่อยู่บ้างแต่เป็นไปอย่างชะลอตัว โดยเรือนจำระบาดใหม่ทุกแห่ง ล้วนได้รับการควบคุมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจคัดกรอง คัดแยก และการรักษาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วตามกระบวนการและมาตรฐานทางการแพทย์ ภายใต้การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ขณะที่มีเรือนจำที่สามารถลดการระบาดและอยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค หรือ EXIT แล้วทั้งสิ้น 5 แห่ง ซึ่งจะเริ่มทยอยพ้นจากการระบาดได้อย่างต่อเนื่องภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น 321,681 โดส เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 3,224 โดส แบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังเข็มที่ 1 จำนวน 223,534 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 98,147 ราย และยังอยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นแก่ผู้ต้องขังทุกราย โดยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนครบโดส และมีภูมิคุ้มกันหมู่เพียงพอต่อการเปิดเรือนจำ ซึ่งวางแผนที่จะเริ่มทยอยเปิดได้ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

ราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ในวันนี้