มติบอร์ด บจธ. ขยายเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่สมาชิกโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนในพื้นที่ จ .ลำพูน และจ.เชียงใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 ตุลาคม 2564 หลังจากคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีมติให้ขยายเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่สมาชิกโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนในพื้นที่ จ .ลำพูน และจ.เชียงใหม่ ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564   

 

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน 2 ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลสมาชิก การใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมบันทึกภาพมุมสูง เพื่อใช้ประกอบการทำผังแปลงที่ดิน 

บจธ.ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินที่ไร่ดง ป่าซาง ลำพูน-เชียงใหม่ บจธ.ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินที่ไร่ดง ป่าซาง ลำพูน-เชียงใหม่

โดยเริ่มพื้นที่แรกที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด 2 ชุมชนคือชุมชนบ้านไร่ดงและบ้านแม่อาว ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และจะเดินทางไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่เหลือต่อไป

บจธ. ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนอยู่ภายใต้สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด ต.หนองปลา สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด (ชุมชนบ้านไร่ดงและบ้านแม่อาว) บ้านไร่ดง ต.น้ำดิบอ.ป่าซาง จ.ลำพูน

บจธ.ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินที่ไร่ดง ป่าซาง ลำพูน-เชียงใหม่

บจธ.ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินที่ไร่ดง ป่าซาง ลำพูน-เชียงใหม่

สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน จำกัด (บ้านโป่ง) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน เนื้อที่ 741 ไร่เศษ ซึ่ง บจธ. ได้ใช้งบประมาณ 157.8 ล้านบาทเศษในการจัดซื้อที่ดินระหว่างปี 2559 – 2562 เพื่อแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2540

บจธ.ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินที่ไร่ดง ป่าซาง ลำพูน-เชียงใหม่ บจธ.ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินที่ไร่ดง ป่าซาง ลำพูน-เชียงใหม่

ผลงาน บจธ.ปี 2563 คลิกที่นี่