svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัดไม่พูดปม “นิพิฏฐ์” โพสต์ตัดพ้อ

21 ตุลาคม 2564

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ขอพูดถึงประเด็น อดีต ส.ส.พัทลุง และรองหัวหน้าพรรคปชป. โพสต์เฟซบุ๊ก ตัดพ้อไม่ให้เกียรติกัน

21 ตุลาคม 25654  ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน พร้อมรับฟังปัญหาในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย (เกษตรกร ราชการ เอกชน) พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา

 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัดไม่พูดปม “นิพิฏฐ์” โพสต์ตัดพ้อ
      

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้ และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง จำนวน 3 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 44 ราย วงเงิน 1,499,837 บาท ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาอาชีพเกษตรนาโยง เครือข่ายเกษตรออแกนิคตรัง และธนาคารหมู่บ้านออกวัดสามัคคี

 

และมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจำนวน 5 สหกรณ์ เกษตรกร 16 ราย วงเงิน 15,394,541.37 บาท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัดไม่พูดปม “นิพิฏฐ์” โพสต์ตัดพ้อ


และร่วมเป็นประธานสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การคลังสินค้ากับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายตลาดนำการผลิตผลักดันให้ราคาตลาดสินค้าเกษตรมีความสมดุลย์และเป็นธรรมกับเกษตรกร 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัดไม่พูดปม “นิพิฏฐ์” โพสต์ตัดพ้อ
      

นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรผักดันให้เกิดการแปรรูปสินค้าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการจัดเก็บสินค้าเกษตรให้ยาวนานขึ้นรวมถึงร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรด้วย

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า ตนมาทำหน้าที่ในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมในการที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน โดย เข้าไปช่วยรับซื้อหนี้ที่เกษตรกรเป็นหนี้กับสถาบันการเงินและเอาที่ดินไปค้ำประกันมีการผิดนัดชำระหนี้จนถูกยึดที่ดินทำกิน ทางกองทุนเข้าไปซื้อหนี้จากสถาบันการเงินและให้เกษตรกรเป็นหนี้กับกองทุนแทน ปัจจุบันนี้ไม่มีการคิดดอกเบี้ยกับเกษตรกรแล้ว เมื่อชำระหนี้แล้วเสร็จทางกองทุนก็จะคืนฉโนดที่ดินคืนให้ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัดไม่พูดปม “นิพิฏฐ์” โพสต์ตัดพ้อ
   
ซึ่งกองทุนแห่งนี้ไม่มีการยึดที่ดินทำกินของเกษตรกร บางกรณีแม้เกษตรกรจะไม่มีที่ดินทำกินทางกองทุนก็มีงบประมาณในการซื้อที่ดินบางส่วนเป็นของกองทุน แล้วให้เจ้าของที่ดินเดิมที่เป็นเกษตรกร มาผ่อนชำระที่ดินกับทางกองทุนเมื่อผ่อนชำระครบจำนวนก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของเกษตรกรเพื่อเป็นปัจจัยในการทำมาหากิน  ทางตนก็พร้อมที่จะคุยกับทางรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปัดไม่พูดปม “นิพิฏฐ์” โพสต์ตัดพ้อ


เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีต ส.ส.พัทลุงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมีใจความตัดพ้อถึงว่ารักพรรคไม่น้อยกว่าใครและเกริ่นถึงการให้เกียรติกัน ซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของดไม่พูดถึงกรณีดังกล่าวก่อนเดินทางทำภารกิจตามหมายกำหนดการ.

 

ภาพ/ข่าว โดย : ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม จ.ตรัง