ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 (AZ) สำหรับผู้ที่ฉีด sinovac เข็ม 1 และ 2 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 64

21 ตุลาคม 2564 กรมการแพทย์ประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 AstraZeneca (AZ) สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 

 

ประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับฉีดเข็ม 3 (AZ)

โดยจะเริ่มบริการฉีดวัคซีนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สามารถลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับฉีดเข็ม 3 (AZ)

ประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับฉีดเข็ม 3 (AZ)