ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผย ตัวเลขความรุนแรงในเด็กที่แจ้งเรื่องมาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในช่วงไม่ถึงปีที่ผ่านมา มีจำนวนนับหมื่นรายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายาเสพติด ก่อนมาสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 ตุลาคม 2564 พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยถึงกรณีความรุนแรงในครอบครัว ว่าเกิดได้จาก 3 ปัจจัยหลัก คือ พ่อแม่ //เด็ก //และสิ่งแวดล้อม โดยพ่อแม่อาจไม่มีทักษะความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก รวมไปถึงการติดสุราและสารเสพติด หรือเคยรับรู้ความรุนแรงมาก่อน เมื่อโตขึ้นจึงใช้ความรุนแรงกับลูก ส่วนตัวเด็ก อาจมีความรู้สึกเบื่อเรื้อรังบางอย่าง บางครั้งก็จะมีปฎิกิริยาที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมได้ ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อม เกิดจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ที่พ่อแม่ไม่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ดีพอ จึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสุดท้ายก็จะไปลงที่ตัวเด็ก

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โดยในช่วงเวลาไม่ถึงปีที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการคุ้มครองเด็ก พบว่า มีการแจ้งเรื่องเข้ามานับหมื่นรายทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น

  • กลุ่มเด็กยากจน
  • พ่อแม่เสียชีวิต และ
  • กลุ่มเด็กที่ถูกทารุณกรรม

โดยจำนวนเคสที่ต้องการความดูแลในขณะนี้ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำร้ายจะเป็นผู้ชาย ขณะเดียวกันเด็กที่ถูกทำร้ายจะมีช่วงอายุต่ำกว่าวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงเปราะบาง หรือช่วงปฐมวัย ที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ 

ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯเผย ตัวเลขความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูง

 

นอกจากนี้ พญ.ดุษฎี ยังกล่าวอีกว่า ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก เด็กจะต้องได้รับสิทธิที่จะเติบโตอย่างปลอดภัย ถ้าเกิดปัญหาภายในครอบครัวที่รุนแรง ก็จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็ก และจะมีเจ้าหน้าที่ประเมินความสามารถของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก หรือในบางครั้งที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ของพ่อแม่ก่อน เช่น ถ้าติดสุราก็ต้องเข้าสู่การบำบัด และเมื่อบำบัดเสร็จสิ้นแล้วกลับมาอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์และพร้อมจะดูแลเด็กได้ หรือถ้าหากพ่อแม่อยู่ระหว่างการบำบัด ทางพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กจะหาที่ปลอดภัยและเหมาะสมแก่การเติบโตของเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นญาติ หรือหาญาติไม่ได้ ก็จะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวคอยดูแล เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯเผย ตัวเลขความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูง

ส่วนข้อแนะนำ ปัญหาความรุนแรงในเด็กที่เป็นปัญหาของคนทุกคนในสังคม ที่ไม่ใช่ว่าคนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กจะเห็นความรุนแรง และจะเกิดการเรียนรู้เป็นองค์รวมในสังคม ซึ่งอยากให้ประชาชนที่พบเห็นแจ้งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ ขณะที่ในต่างประเทศจะสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง หากผู้ใหญ่มาทำร้าย จะต้องรีบแจ้งข้อมูล ส่วนพ่อแม่ให้ดูสุขภาพจิตใจของตัวเอง ถ้าตัวเองมีความสุขก็จะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน