สถานการณ์น้ำท่วมของประเทศ ณ เวลานี้ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุด ทั้งเขตภาคกลางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย GISTDA ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ 12 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบปริมาณน้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 ตุลาคม 2564  GISTDA รายงานสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทย ปี 2564 ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ กำลังน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่ ทั้งเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

พื้นที่ไหนลด พื้นที่ไหนเพิ่ม วิเคราะห์ได้ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม GISTDA

จากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1  ในช่วงวันที่ 17-18 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับ ช่วง 10-11 ตุลาคม 2564 หรือ ช่วงก่อนและหลังพายุคมปาซุ พบว่าจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ พบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 73 ตร.กม. หรือ 46,000 ไร่

 

 

ทั้งนี้ ภาพรวมของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นประมาณ 218 ตร.กม. หรือ 136,000 ไร่ ณ วันที่ 18 ต.ค.64 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลจากพายุคมปาซุ ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่น้ำล้นตลิ่ง และกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ และที่อยู่อาศัยบางส่วน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

 

GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th