ดีเดย์ 20 ต.ค. นี้ องค์การเภสัชกรรม เปิดขายชุด ATK ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com หลังได้รับอนุญาต จาก อย. จำนวน 300 ชุดต่อวัน ราคา 800 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง พร้อมจัดกา ATK เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 2 ล้านชุด 

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” ในราคาชุดละ 40 บาท  โดยเปิดช่องทาง การจำหน่ายเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  www.gpoplanet.com ซึ่งได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)แล้ว พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน

 

โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เบื้องต้นจำนวนวันละ 300 กล่อง(กล่องละ 20 ชุด)

 

จำกัดสิทธิ์การซื้อท่านละ 1 กล่อง ราคา 800 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง 52 บาท)  

 

ทั้งนี้ เพื่อกระจายชุดตรวจดังกล่าวให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้มากขึ้น

 

ในอนาคต องค์การ ฯ จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK โดยจำหน่ายผ่านร้านผู้จำหน่ายช่วงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย

จากผลการตอบรับโครงการ “ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เป็นอย่างดีจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก  องค์การฯจึงเร่งจัดหาชุดตรวจ ATK ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย”  เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 2 ล้านชุด 

 

20 ต.ค. เปิดขายวันแรก ATK ออนไลน์  40 บาท เพียง 300 ชุด/วัน

 

ATK 40 บาท หาซื้อได้ที่ไหน?

 

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่

ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม 8 สาขา  ดังนี้

 

1. สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี 

โทร.0-2203-8847 และ 0-2203-8849  

 

2. สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว

โทร. 0-2222-5931 และ 0-2225-6367 

 

3. สาขาจรัญสนิทวงศ์

โทร. 0-2412-9377

 

4. สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2282-0729 

 

5. สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง

โทร.0-2536-3526 และ 0-2536-4086

 

6. สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1

โทร.0-2951-0925 และ 0-2590-6034 

 

7. สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์

โทร. 0-2354-9061

 

8. สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โทร. 0-2143-8768

 

โดยจะเปิดจำหน่ายไปจนถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 และหลังจากที่องค์การฯ ได้จัดหาและสั่งซื้อมาเพิ่มในปริมาณที่เพียงพอแล้ว  จะสามารถเปิดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ต่อไป

 

ที่มา : องค์การเภสัชกรรม