GISTDA ติดตามสถานการณ์โดยใช้ดาวเทียม ชี้พื้นที่ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วมแล้วกว่า1.5 ล้านไร่ และยังเสี่ยงอีก 2 แสนกว่าไร่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 ตุลาคม 2564 GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564 โดยเปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat/ landsat  วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงถึง 1,581,882 ไร่

 

GISTDA ชี้พท.ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านไร่

โดยพบในพื้นที่จังหวัด

 • นครราชสีมา 1,209,005 ไร่
 • ขอนแก่น 90,096 ไร่
 • ชัยภูมิ 61,237 ไร่
 • มหาสารคาม 53,248 ไร่
 • ร้อยเอ็ด 66,699 ไร่
 • กาฬสินธุ์ 28,422 ไร่
 • บุรีรัมย์ 25,086 ไร่
 • สุรินทร์ 20,261 ไร่ 
 • ยโสธร 11,406 ไร่
 • ศรีษะเกษ 7,829 ไร่
 • อุบลราชธานี 7,384 ไร่
 • อำนาจเจริญ 1,209 ไร่

ตามลำดับ นอกจากนี้ GISTDA ได้คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวที่เสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบอีก 222,402 ไร่

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียมไทยโชต วันที่ 18 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนบริเวณอำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี  โดยภาพรวมในจังหวัดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วประมาณ 23,700 ไร่ ส่วนหนึ่งจากอิทธิพลของพายุ”คมปาซุ” ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ และที่อยู่อาศัยบางส่วน

 

GISTDA ชี้พท.ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านไร่

 

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

 

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิก