เปิดเส้นทางทุจริต“มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี”โครงการอนุมัติงบประมาณปี 2554 และ 2555 จำนวน 30 ล้านบาท ว่าจ้างบ.เอกชนก่อสร้างอาคารเพียงแค่ 12 ล้านบาทเศษ เหลือเงินอีก 17 ล้านบาทเศษแต่ไม่ส่งคืนอบจ. แต่กลับทำสัญญาเท็จรายงานผลปกปิดข้อมูล ตร.เตรียมขยายผลต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 19 ตุลาคม สำหรับปฎิบัติการ“จันทบูร” เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 9 จุดในจังหวัดจันทบุรี พร้อมหมายค้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 พร้อมกับมีการเชิญตัว 4 คนประกอบด้วย1.นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 2. นายภูวนาถ บำรุงพันธุ์ อดีต ผอ.กองแผน 3.พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ หรือ พระครูปลัดณัฐดนัยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี เจ้าคณะอำเภอสอยดาว และ กรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 4.นายเกศสยาม ร่วมดีหจก.สยามช่างบูรพา พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าเอกสารต่างๆได้อีกเป็นจำนวนมาก

 

 โดยทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา 157 ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต และมาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ

 

เปิดเส้นทางการทุจริต “มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี”
 


 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการทุจริตดังกล่าวเริ่มต้นจาก นายธนภณ ในฐานะนายก อบจ.จันทบุรี ได้อนุมัติเงินงบประมาณอุดหนุนของปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555 รวมจํานวน 30 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี เมื่อได้รับเงินอุดหนุนจํานวนดังกล่าวแล้ว ทางมูลนิธิฯได้ว่าจ้าง หจก. สยามช่างบูรพา ก่อสร้างอาคารสํานักงานมูลนิธิฯ เพียง 12.7 ล้านบาทเศษ คงเหลือเงินอีกจํานวน 17.26 ล้านบาทเศษ ซึ่งเงินในจำนวนนี้ทางมูลนิธิฯ ต้องส่งคืนให้กับ อบจ.จันทบุรี

 

แต่ปรากฎว่า นายธนภณ ซึ่งนอกจากเป็นนายกอบจ.จันทบุรีแล้วยังดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการของมูลนิธิฯ มีหน้าที่ควบคุมกิจการของมูลนิธิฯ ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิฯ แต่ไม่มีการส่งเงินที่เหลือดังกล่าวกลับคืนให้กับ อบจ.จันทบุรี

 

ต่อมาได้มีการให้นายภูวนาถ อดีต ผอ.กองแผน และงบประมาณอบจ.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.จันทบุรี เข้ามาจัดทําเอกสารให้กับมูลนิธิฯ ด้วยการทําสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าจ้าง 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำเอกสารเท็จขึ้นมา โดยมีพระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิ กับ นายเกศสยาม ร่วมกระทำผิดด้วย

 

เปิดเส้นทางการทุจริต “มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี”
 

จากนั้นจึงนำสัญญาเท็จที่ทำขึ้นมาฉบับดังกล่าวไปแนบประกอบรายงานผลการดําเนินการให้ อบจ.จันทบุรี เพื่อปกปิด และเมื่อทำการตรวจสอบลึกลงไปยังพบว่าที่ผ่านมามูลนิธิดังกล่าวไม่เคยรายงานข้อมูลการดําเนินงานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจําปีอีกด้วย

 

โดยหลังจากนี้จะทำการสอบสวนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณย้อนหลังทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่ามีโครงการอื่นที่เกี่ยวพันในการทุจริตอีกหรือไม่อย่างไร

 

เปิดเส้นทางการทุจริต “มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี”

 

เปิดเส้นทางการทุจริต “มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี”