รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. รณดล นุ่มนนท์ ระบุ สถานการณ์โควิด 19 เป็นการเร่งให้ประชาชนหันมาใช้การทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งเป็นบริบทใหม่ที่ก้าวสู่ระบบการเงินดิจิทัล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สิ่งที่ ธปท.จะต้องมีการทำควบคู่กันไปพร้อมกับการพัฒนาระบบการเงินใหม่ๆ คือ การรักษาเสถียรภาพ และการดูแลในเรื่องความปลอดภัยของการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการ เพื่อให้การพัฒนาระบบการเงินของไทยมีเสถียรภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

ดิจิทัลเทคโนโลยีไม่ว่าจะมีออกมาใหม่ๆจำนวนมากเท่าไหร่ แต่สิ่งที่สำคัญในการที่คนจะให้ความนิยมในการใช้มากขึ้น คือ เรื่อง Trust เป็นสิ่งสำคัญ ทำยังไงให้กลไกต่างๆในการให้บริการสามารถสร้าง Trust ได้ในวงกว้าง ซึ่งเป็นบทบาทของเราที่เป็นผู้กำกับดูแลที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งการที่มีดิจิทัลเข้ามาทำให้การทำธุรกิจมีต้นทุนที่ถูกลง คนใช้งานก็มีความสะดวกมากขึ้น แต่ยังต้องสร้าง Trust ให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อถือในการใช้เป็นสิ่งสำคัญ

ขณะที่การพัฒนาด้านฟินเทคในประเทศไทยยังคงเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการต่างๆ เข้ามาพัฒนาระบบ เพื่อร่วมกันสร้างศักยภาพของระบบการเงินในยุคดิจิทัลของไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งเข้าถึงกลุ่มคนอีกมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้ 

สิ่งที่ธปท.ได้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินของประเทศไทยนั้นมี 3 ด้าน คือ 1.การเปิดกว้างในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบการต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนา มีการแข่งขันเกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2.การเปิดกว้างในการสร้างโครงสร้างพื้ฐานทางการเงิน ซึ่ง ธปท.สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา ช่วยให้เกิดความสะดวกในการพัฒนาอย่างราบรื่น เพื่อลดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการเดินหน้าพัฒนาระบบการเงินไทย เพื่อเกิดการพัฒนาออกมาอย่างจริงจัง 
และ 3.การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ข้ามระบบกันระหว่างผู้ประกอบการที่จะทำให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด