พายุคมปาซุ พ่นพิษแม่น้ำชีล้นกระสอบทรายเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน5หมู่บ้านเขตชุมชนมหาลัยมหาสารคาม ชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำจ้าระหวั่นต้องเฝ้าระวังสูงสุด

17 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชีล้นพนังกระสอบทรายที่ชาวบ้านกั้นไว้พังทลาย และน้ำฝนจากพายุคมปาซุน้ำไหลเข้าท่วมไร่นาเกษตรกร หลายพันไร่รวมถึงบ้านเรือนประชาชนใน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านกุดหัวช้าง บ้านห้วยชัน บ้านดอนยม บ้านโขงกุดเวียน และบ้านดอนนา ระดับน้ำบางจุดสูงถึง2 เมตร หมู่บ้านป็นเกาะกลางน้ำชาวบ้านสัญจรเข้าออกลำบาก บริเวณถนนน้ำลึก 50 เซ็นติเมตร ต้องใช้รถยกสูงของเจ้าหน้าที่ทหารพล ร.6 จ.ร้อยเอ็ดในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน  โดยเฉพาะบ้านดอนนา โดยมีรถยกสูงทหาร2คันบริการช่วยเหลือรับส่งเข้าออกหมู่บ้านตั้งแต่เวลา08.00-18.00น.ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยระดับน้ำที่เอ่อล้นจากแม่น้ำชีที่มีอยู่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่คืนของวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กู้ภัยอโสกขามเรียงเร่งช่วยชาวบ้านได้เร่งขนของของจากบ้านเรือน หอพัก เกรงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้ข้าวของเสียหาย  รวมถึงอพยพชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ต่ำออกอย่างเร่งด่วน

คมปาซุพ่นพิษ น้ำชีล้นกระสอบทรายเอ่อเข้าท่วม5หมู่บ้านเขตชุมชนมหาลัย
    

นายปราการ  เจริญสุรสกล  นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชีล้นตลิ่งเอ่อท่วมหมู่บ้านแล้ว 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านกุดหัวช้างมีประชาชนถูกน้ำท่วม  61 หลังคาเรือน  บ้านห้วยชัน72  บ้านดอนยม 8 หลังคาเรือน  บ้านโขงกุดเวียน 61 หลังคาเรือน และบ้านดอนนา 21 หลังคาเรือน ทุกหมู่บ้านอยู่ในสภาพเป็นเกาะกลางน้ำ ระดับน้ำสูงประมาณ 50-60 เซ็นติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ มีเพียงรถยกสูงจากเจ้าหน้าที่ทหารค่ายพล ร.6 ที่คอยอำนวยความสะดวกกับประชาชน ซึ่งในตอนนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุมาจากพนังกระสอบทรายกั้นแม่น้ำชีที่บ้านกุดหัวช้างพังลงเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา และพายุคมปาซุ ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง 
คมปาซุพ่นพิษ น้ำชีล้นกระสอบทรายเอ่อเข้าท่วม5หมู่บ้านเขตชุมชนมหาลัย

ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งในตอนนี้ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนขนส่งของขึ้นที่สูง และแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน พร้อมกันนี้ยังประสานกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกโดยเร็ว เนื่องจากบ้านดอนนาอยู่ในเขตชมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบ้านเรือนประชาชน หอพักนักศึกษาเป็นจำนวนมาก หากระดับน้ำไม่ลดลงอาจส่งผลกระทบเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังประสานผู้นำชุมชน จัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังอีกด้วย

คมปาซุพ่นพิษ น้ำชีล้นกระสอบทรายเอ่อเข้าท่วม5หมู่บ้านเขตชุมชนมหาลัย

พร้อมประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงเนืองจากเขื่อนอุบลรัตน์จะระบายน้ำเพิ่มซึ่งอาจะไหลลงมาสบทบอีกรอบให้ประชาชนอพยพเก็บสิ่งอยู่บนที่สูง

โดย - เอนก กระแจ่ม