ศบค. เผย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,863 อาการหนัก 2,820 เสียชีวิตเพิ่ม 68 ราย ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศรวม 65,202,741 โดส

17 ตุลาคม 2564  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,863 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 10,792 ราย  จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 64 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 7 ราย มาจาก 4 ประเทศ แบ่งเป็น ฟินแลนด์ 1 ราย เม็กซิโก 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย กัมพูชา 4 ราย

ศบค. เผย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ราย ฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว 65,202,741 โดส

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 1,783,701 หายป่วยเพิ่ม 10,383 ราย ยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 รวม 1,657,638 ราย

 

ผู้ป่วยเสียชีวิต 68 คน รวมสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 18,273 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล 41,189 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 66,601 ราย แบ่งออกเป็นโรงพยาบาล / Hospitel 56,703 ราย Home/ Community Isolution 7,972 ราย อื่น/ไม่ระบุ 1,926 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,820 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 658 ราย

ศบค. เผย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ราย ฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว 65,202,741 โดส

ผู้ป่วยเสียชีวิต 68 ราย แบ่งเป็น ชาย 39 ราย หญิง 29 ราย เป็นคนไทย 67 ราย กัมพูชา 1 ราย ค่ากลางอายุ 74 ปี (8-98 ปี) จำแนกเป็น อายุ 60 ปี ขึ้นไป 53 ราย อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 13 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย เด็กอายุ 8 ปี 1 ราย ชาวกัมพูชา จ.สระแก้ว ไม่มีโรคประจำตัว โดยกรุงเทพมหานคร เสียชีวิตสูงสุดถึง 12 ราย รองลงมา สุราษฎร์ธานี 7 ราย ยะลา 4 ราย นราธิวาส 4 ราย ชุมพร 3 ราย

ศบค. เผย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ราย ฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว 65,202,741 โดส

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,863 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่รวมเรือนจำ 1,792 ราย 4 จังหวัดภาคใต้ 2,492 ราย จังหวัดอื่นๆ (67 จังหวัด) 6,508 ราย และเรือนจำ/ที่ต้องขัง 64 ราย

ศบค. เผย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ราย ฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว 65,202,741 โดส

สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,065 ราย ยอดสะสม 386,829 ราย อันดับ 2 ยะลา 727 ราย ยอดสะสม 34,212 ราย อันดับ 3 สงขลา 650 ราย ยอดสะสม 38,783 ราย อันดับ 4 ปัตตานี 647 ราย ยอดสะสม 29,359 ราย อันดับ 5 นครศรีธรรมราช 519 ราย ยอดสะสม 22,026 ราย อันดับ 6 นราธิวาส 468 ราย ยอดสะสม 31,713 ราย อันดับ 7 ชลบุรี 389 ราย ยอดสะสม 96,632 ราย อันดับ 8 เชียงใหม่ 360 ราย ยอดสะสม 11,417 ราย อันดับ 9 ระยอง 346 ราย ยอดสะสม 37,555 ราย อันดับ 10 สมุทรปราการ 343 ราย ยอดสะสม 118,435 ราย

ศบค. เผย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ราย ฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว 65,202,741 โดส

ผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-วันที่ 16 ตุลาคม 2564 รวม 65,202,741 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 1,063,719 โดส เข็มที่ 1 491,693 ราย เข็มที่ 2 537,658 ราย เข็มที่ 3 34,368 ราย

ศบค. เผย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,790 ราย ฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว 65,202,741 โดส

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 37,446,713 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) เข็มที่ 2 สะสม 25,825,201 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) และเข็มที่ 3 จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม 1,930,827 ราย

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 241,170,384 ราย อาการรุนแรง 79,131 ราย รักษาหายแล้ว 218,412,697 ราย เสียชีวิต 4,910,066 ราย

 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 45,774,175 ราย 2. อินเดีย จำนวน 34,066,760 ราย 3. บราซิล จำนวน 21,638,726 ราย 4. สหราชอาณาจักร จำนวน 8,404,469 ราย 5. รัสเซีย จำนวน 7,958,384 ราย ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,783,701 ราย