svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เรืองไกร ยื่น กกต. เอาผิด "เพื่อไทย" ขับ 2 ส.ส.

"เรืองไกร" เอาจริง 19 ตุลาคม เข้าร้อง กกต. ให้สอบ พรรคเพื่อไทย ขับ 2 ส.ส. ทำผิดรัฐธรรมนูญ ฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง

วันที่ 17 ต.ค. 64 นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  เปิดเผยว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คน นั้น  เมื่อติดตามข่าวในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย  และข่าวในเว็บไซต์สื่อมวลชนอื่นที่เกี่ยวข้อง   จะพบเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่ง   มาจากการที่ ส.ส. ทั้ง 2 คน ลงมติไม่เป็นไปตามหนังสือพรรคเพื่อไทยวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ซึ่งหัวหน้าพรรคเป็นผู้ลงนามแจ้งให้ ส.ส. ของพรรคทุกคนต้องลงมติตามความในหนังสือดังกล่าว

 

นายเรืองไกร ยืนยันว่า  "ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 และมาตรา 124  ระบุว่า  ส.ส. เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ และในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.มีเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว ส.ส. ผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้"

 

ท้ายหนังสือ ที่นายเรืองไกรส่งให้ประธาน กกต.

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คน นั้น เมื่อพิจารณาจากข่าวในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพบเหตุที่มาจาก   หนังสือพรรคเพื่อไทย วันที่ 30 สิงหาคม เป็นส่วนสำคัญด้วย

 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า การขับ ส.ส. 2 คน โดยมีเหตุจากข้อความในหนังสือดังกล่าวด้วยนั้น จึงอาจมีลักษณะที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 และมาตรา 124 กรณี จึงมีเหตุต้องขอให้ กกต. ตรวจสอบว่า การกระทำดังกล่าว หากขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้เข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ ซึ่งกรณีจดหมายเคยร้องให้ กกต. ตรวจสอบไปแล้ว การลงมติขับ ส.ส. 2 คน จึงเป็นพยานหลักฐานที่ต้องร้อง กกต. เพิ่มเติม

นายเรืองไกร ยืนยัน " ในวันที่ 19 ต.ค. เวลา 10.00 น. จะไปยื่นหนังสือด้วยตัวเองเพื่อให้ กกต. ตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป โดยในวันดังกล่าวต้องไปให้ถ้อยคำต่อ กกต. ตามหนังสือที่ ลต. 015/10353 กรณี ที่ได้ร้องขอให้ กกต. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  จะต้องมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทย หรือไม่ อยู่แล้ว"