รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมชงสภาฯ แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดทาง "ส.ส.-ส.ว.-ข้าราชการการเมือง" ช่วยหาเสียงได้ เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งฐานการเมืองประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 ตุลาคม 2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมือง ช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ ที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้

 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ยกร่างกฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมสภา ขณะนี้คณะกรรมการกฎหมายได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้

ปชป.ชงแก้กม.เลือกตั้งท้องถิ่น "ส.ส.-ส.ว.-ขรก.การเมือง"ช่วยหาเสียงได้

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่าในเมื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่นทุกระดับได้ แต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลในพรรคที่มีตำแหน่ง ส.ส. และข้าราชการการเมือง เช่น รัฐมนตรี เลขารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ไปช่วยรณรงค์หาเสียงซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง

 

กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. และข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ยกเว้นว่าถ้าใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด นอกเหนือจากการรณรงค์หาเสียงตามปกติ ก็มีกฎหมายระงับยับยั้งการกระทำนั้นๆ หรือลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายได้


ปชป.ชงแก้กม.เลือกตั้งท้องถิ่น "ส.ส.-ส.ว.-ขรก.การเมือง"ช่วยหาเสียงได้

 

พรรคประชาธิปัตย์ เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ ส.ส. และ ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้จะช่วยทำให้การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองระดับชาติที่มีส่วนทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย และช่วยทำให้สถาบันพรรคการเมืองหยั่งรากลึกลงระดับท้องถิ่นอันเป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรวมต่อไป

ปชป.ชงแก้กม.เลือกตั้งท้องถิ่น "ส.ส.-ส.ว.-ขรก.การเมือง"ช่วยหาเสียงได้

ปชป.ชงแก้กม.เลือกตั้งท้องถิ่น "ส.ส.-ส.ว.-ขรก.การเมือง"ช่วยหาเสียงได้

ปชป.ชงแก้กม.เลือกตั้งท้องถิ่น "ส.ส.-ส.ว.-ขรก.การเมือง"ช่วยหาเสียงได้