การถไฟฯ แจ้งความร้องทุกข์ กลุ่มบุคคล บุกรุกทำลายรั้วแผงกั้นในพื้นที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแลผู้กระทำผิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล กรณีมีกลุ่มบุคคลเข้ามาบุกรุก ทำลายรั้วแผงกั้นในพื้นที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 เพื่อทำเป็นทางลัดผ่าน

 

พร้อมกับขอแจ้งเตือนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวหยุดพฤติกรรมนี้อย่างเด็ดขาด เพราะการกระทำเช่นนี้ ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินทางราชการ มีโทษความผิดทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง และอาญา ตลอดจนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาอีกด้วย

 

การรถไฟฯ แจ้งความเอาผิด คนบุกรุกทำลายรั้วแผงกั้น นิคมรถไฟ กม.11

 

ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้ดำเนินการปิดกั้นรั้วพื้นที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 พร้อมกับทำป้ายแจ้งประกาศเตือนห้ามบุกรุกไปแล้ว เพื่อดูแลความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้มีการรุกล้ำที่ดินในโครงการฯ เพื่อทำเป็นทางลัดผ่าน

 

รวมทั้งป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าใช้พื้นที่ หรือนำยานพาหนะเข้าไปจอดในเขตโครงการฯ จนอาจก่อให้เกิดอันตราย เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์สำหรับงานดูแลระบบไฟฟ้า 

 

การรถไฟฯ แจ้งความเอาผิด คนบุกรุกทำลายรั้วแผงกั้น นิคมรถไฟ กม.11

อย่างไรก็ตาม ต่อมาพบว่ายังมีกลุ่มบุคคลเข้ามาทำลายแผงรั้วและบุกรุกทำทางลัดผ่านซ้ำอีก ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนมีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไปมาบนถนนสายหลักและผู้ใช้บริการรถไฟ 

 

การรถไฟฯ แจ้งความเอาผิด คนบุกรุกทำลายรั้วแผงกั้น นิคมรถไฟ กม.11

 

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงขอประณามและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดให้ถึงที่สุด พร้อมกับขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลเพื่อความเป็นระเบียบของสังคม

 

โดยสามารถแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

การรถไฟฯ แจ้งความเอาผิด คนบุกรุกทำลายรั้วแผงกั้น นิคมรถไฟ กม.11

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนิคมรถไฟ กม.11 รวมถึงผู้ใช้ยวดยานพาหนะสัญจรไปมา โดยได้มีการสร้างสะพานลอยข้ามถนน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางจากนิคมรถไฟ กม. 11 ไปใช้บริการต่อที่รถไฟชานเมืองสายสีแดง

 

รวมถึงประชาชนที่ผู้สัญจรไปมาละแวกใกล้เคียงให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินผ่านในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

การรถไฟฯ แจ้งความเอาผิด คนบุกรุกทำลายรั้วแผงกั้น นิคมรถไฟ กม.11