“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ลุยงานเชิงรุก นำทีมลงพื้นที่อีสานเหนือ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า GI นำรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

15 ตุลาคม 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยภายใต้โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พร้อมเดินหน้าสำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่อีสานเหนือ พบหลายสินค้ามีศักยภาพสามารถขึ้นทะเบียน GI ได้ เตรียมผลักดันเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ตามรอย GI “กล้วยตากสังคม” ของจังหวัดหนองคาย ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 300,000 บาทต่อเดือน

สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสินิตย์ กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์เร่งส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ๆ โดยมอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในการตรวจสอบเอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า และเตรียมผลักดันเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ดังเช่นสินค้า GI กล้วยตากสังคม ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นต้นแบบธุรกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและรักษาคุณภาพการผลิตด้วยระบบการคุ้มครอง GI อย่างเป็นรูปธรรม มียอดการผลิตปีละกว่า 25,000 กิโลกรัม สร้างรายได้ปีละกว่า 3,750,000 บาท”

พาณิชย์ลุยงานเชิงรุกดันเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

“จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า มีสินค้าท้องถิ่นในพื้นที่อีสานเหนืออีกหลายรายการที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพที่อาจผลักดันให้ขึ้นทะเบียน GI ได้ เช่น “สับปะรดศรีเชียงใหม่” ของจังหวัดหนองคาย ที่มีเนื้อฉ่ำ หวาน หอม แกนหวานกรอบ ทานได้ตลอดทั้งปี “ปลานิลแม่น้ำโขง” ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นปลานิลในกระชังเลี้ยงในแม่น้ำโขงที่มีมัดกล้ามเนื้อมาก เนื้อปลาเมื่อปรุงสุกมีรสชาติหวานมัน “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” ของจังหวัดเลย เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่มีกลิ่นหอมเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ “ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงเมืองเลย” ของจังหวัดเลย ที่เมื่อนึ่งสุกนุ่มจะมีกลิ่นหอม เป็นต้น ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าตรวจสอบรายละเอียดและผลักดันสินค้าให้เข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI ต่อไป และคาดว่าสินค้าเหล่านี้จะเป็นอีกตัวแปรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตอันใกล้” นายสินิตย์ กล่าว
 

พาณิชย์ลุยงานเชิงรุกดันเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

ทั้งนี้ สินค้าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนส่งเสริมในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและครบวงจร อาทิ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า การส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และการเชื่อมโยงเอกลักษณ์สินค้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนที่มีสินค้าซึ่งมีเอกลักษณ์โด่นเด่นเชื่อมโยงแหล่งภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถติดต่อขอยื่นจดทะเบียน GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.1368