svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กทม. ขยับ สร้างมาตรฐานใหม่ รับ "นักท่องเที่ยว"

14 ตุลาคม 2564

กทม. ประชุมด่วน หลัง “เปิดประเทศ” ผู้ประกอบการตื่นตัว ขานรับเข้าร่วมโครงการ ยกมาตรฐานการท่องเที่ยว NEW Normal

14 ตุลาคม 2564  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เรียกประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดย สำนักอนามัย กทม. ได้รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยวันที่ 13 ต.ค.64 กทม.ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 7,989,020 ราย , เข็มที่ 2 จำนวน 5,024,998 ราย  ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ครบ 70 % ตามที่กำหนดไว้ ก่อนวันที่ 22 ต.ค. นี้

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานการดำเนินการ “โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA)”  โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่าย  จะกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถี  NEW Normal เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว  
 

ทั้งในหมวดของ อาหาร,สุขภาพ,ความงาม,โรงแรม,โฮมสเตย์,ห้างสรรพสินค้า, กีฬา,ยานพาหนะ,บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ รวม  3,304 แห่ง  โดยมีเงื่อนไข ว่า สถานประกอบการ  ที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+  ต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร โดยขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่ กทม.ยื่นขอ  SHA+ แล้ว ถึง  641 แห่ง

ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการรองรับ "ผู้ติดเชื้อรายใหม่"  ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา และด้านการป้องกันและควบคุมโรค และการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) 11 ด้าน สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พัก  มาตรฐานการให้บริการ  และมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  เตรียมเสนอที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) รวมทั้ง  สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “Bangkok sand box”  เพื่อกำกับและติดตามการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

15 ต.ค. กทม.ประเดิมเปิดเมือง คลองโอ่งอ่าง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนทุกด้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ให้เร่งรัด จัดสรรวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด