background-defaultbackground-default
กทม. ขยับ สร้างมาตรฐานใหม่ รับ "นักท่องเที่ยว"

กทม. ประชุมด่วน หลัง “เปิดประเทศ” ผู้ประกอบการตื่นตัว ขานรับเข้าร่วมโครงการ ยกมาตรฐานการท่องเที่ยว NEW Normal

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 ตุลาคม 2564  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เรียกประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดย สำนักอนามัย กทม. ได้รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยวันที่ 13 ต.ค.64 กทม.ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 7,989,020 ราย , เข็มที่ 2 จำนวน 5,024,998 ราย  ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ครบ 70 % ตามที่กำหนดไว้ ก่อนวันที่ 22 ต.ค. นี้

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานการดำเนินการ “โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA)”  โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่าย  จะกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถี  NEW Normal เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว  
 

ทั้งในหมวดของ อาหาร,สุขภาพ,ความงาม,โรงแรม,โฮมสเตย์,ห้างสรรพสินค้า, กีฬา,ยานพาหนะ,บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ รวม  3,304 แห่ง  โดยมีเงื่อนไข ว่า สถานประกอบการ  ที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+  ต้องได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร โดยขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่ กทม.ยื่นขอ  SHA+ แล้ว ถึง  641 แห่ง

ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการรองรับ "ผู้ติดเชื้อรายใหม่"  ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา และด้านการป้องกันและควบคุมโรค และการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) 11 ด้าน สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พัก  มาตรฐานการให้บริการ  และมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  เตรียมเสนอที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) รวมทั้ง  สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “Bangkok sand box”  เพื่อกำกับและติดตามการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

15 ต.ค. กทม.ประเดิมเปิดเมือง คลองโอ่งอ่าง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนทุกด้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ให้เร่งรัด จัดสรรวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด