กอนช. ขอ กฟผ.ลดการระบายน้ำจาก เขื่อนอุบลรัตน์ บรรเทาน้ำท่วม ตามนโยบาย พล.อ.ประวิตร ที่จะลงพื้นที่ขอนแก่นวันนี้ ระบุ เขื่อนอุบลรัตน์ใกล้วิกฤตน้ำเต็มความบรรจุ

กอนช. ขอ กฟผ.ลดการระบายน้ำจาก เขื่อนอุบลรัตน์ บรรเทาน้ำท่วม รับพล.อ.ประวิตร

14 ตุลาคม 2564  นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. มีความห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้สั่งการให้ กอนช. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยบริเวณแม่น้ำชี ที่ยังไม่คลี่คลายในขณะนี้ กอนช. ได้รับการประสานจากจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอให้มีการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. ซึ่ง กอนช. ได้ประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งลดผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลจากจังหวัดขอนแก่น ไปยัง มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร โดยปรับลดอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จากเดิม 15 ล้าน ลบ.ม./วัน เหลือ 10 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึ่ง กฟผ. จะเริ่มปรับลดการระบายแบบเป็นขั้นบันไดตั้งแต่วันนี้ (13 ต.ค.) โดย กอนช. ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อรับทราบแล้ว

กอนช. ขอ กฟผ.ลดการระบายน้ำจาก เขื่อนอุบลรัตน์ บรรเทาน้ำท่วม รับพล.อ.ประวิตร

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ของเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งขณะนี้ยังคงมีน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 93% ของความจุ ยังเหลือพื้นที่สำหรับรองรับน้ำได้อีก 177 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะเต็มความจุในวันที่ 20 ต.ค. 64 จึงยังคงจำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนการระบายน้ำให้เหมาะสม ในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของตัวเขื่อน ควบคู่ไปกับการบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชน และจะมีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ในการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น

 “ที่ผ่านมา กอนช. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น พิจารณาปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์และแม่น้ำชี ตั้งแต่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำชียังคงไม่คลี่คลาย จึงมีการปรับลดการระบายเพิ่ม เพื่อเร่งบรรเทาสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่านรองนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ (14 ต.ค.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. จะเดินทางลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันให้คลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว” นายชยันต์ กล่าว