กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่วันนี้ ขณะที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พ้นจากการระบาดแล้ว

13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 118 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 3 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 115 ราย) รักษาหายเพิ่ม 282 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,972 ราย (กลุ่มสีเขียว 67.5% สีเหลือง 31.2% และสีแดง 1.3%)

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ มีเรือนจำที่พ้นจากการระบาดเพิ่ม คือ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงลดลงอยู่ที่ 18 แห่ง และเรือนจำสีขาว 124 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 67,460 ราย หรือกว่า 94.4% ของผู้ติดเชื้อสะสม 71,482 ราย เสียชีวิตสะสม 158 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม

กรมราชทัณฑ์ เผยไม่พบเรือนจำระบาดใหม่วันนี้

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ในระยะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะค่อนข้างชะลอตัว แต่กรมราชทัณฑ์ยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการที่ศบค.ยธ.และศบค.รท. กำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ การกักโรคก่อนเข้าเรือนจำ การตรวจหาเชื้อ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ การควบคุมเมื่อเกิดการแพร่ระบาดภายใน การประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการเข้าดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ การ X-ray ให้เร็วเพื่อคัดแยกกลุ่มเปราะบาง การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับจนครบ ไปจนกระทั่งการปล่อยตัวตามกระบวนการที่กำหนด ทั้งกลุ่มเรือนจำสีแดง และเรือนจำสีขาว

ทั้งนี้ สถานะเรือนจำที่แพร่ระบาดปัจจุบัน มีเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาดทั้งสิ้น 8 แห่ง (ระบาดใหม่ 4 แห่ง และระบาดซ้ำ 4 แห่ง) ขณะที่มีเรือนจำที่อยู่ในแผนสิ้นสุดการแพร่ระบาด หรือ EXIT 10 แห่ง โดยเรือนจำจังหวัดตราดจะพ้นจากการระบาดในวันพรุ่งนี้ (14 ตุลาคม) ส่วนเรือนจำที่เหลือจะทยอยพ้นจากการระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งหมดในเดือนนี้ ขณะที่ การดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 271,520 โดส เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 4,642 โดส แบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังเข็มที่ 1 จำนวน 208,093 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 63,427 ราย

กรมราชทัณฑ์ เผยไม่พบเรือนจำระบาดใหม่วันนี้