ดร.อนันต์ นักไวรัสวิทยา โพสต์ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ขายแพงกว่าต้นทุน 40 เท่า!! สรุปเปลี่ยนเกม หรือเปลี่ยนชีวิต

ยาโมลนูพิราเวียร์ ขายแพงกว่าต้นทุน 40 เท่า สรุปเปลี่ยนเกม หรือเปลี่ยนชีวิต

13 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

“ราคาขาย 40 เม็ด ที่ 714 เหรียญสหรัฐ มากกว่าต้นทุนการผลิตที่ 17.74 เหรียญ ถึง “40 เท่า” ตกลงจะเปลี่ยนเกมหรือเปลี่ยนชีวิตหลังโควิดครับ”

ยาโมลนูพิราเวียร์ ขายแพงกว่าต้นทุน 40 เท่า สรุปเปลี่ยนเกม หรือเปลี่ยนชีวิต

ยาโมลนูพิราเวียร์ ขายแพงกว่าต้นทุน 40 เท่า สรุปเปลี่ยนเกม หรือเปลี่ยนชีวิต

ยาโมลนูพิราเวียร์ ขายแพงกว่าต้นทุน 40 เท่า สรุปเปลี่ยนเกม หรือเปลี่ยนชีวิต