จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พร้อมกับหารือและ เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ผู้มาร่วมงานไหลเรือไฟ 64

12 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม  นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ยังคงพบผู้ป่วยยืนยันอยู่ 4 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด โดยปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,935 ราย รักษาหายแล้ว 4,854 ราย ยังรักษาอยู่ 54 ราย ส่วนการเสียชีวิตสะสมยังคงเป็น 27 ราย  โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา จังหวัดนครพนมได้มีประกาศในการผ่อนปรนมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนต่าง ๆ ซึ่งได้มีการปรับลดพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่กำหนดให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนดมารายงานตัวและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจากเดิม 59 จังหวัดเป็นเหลือ 29 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือก่อนเข้าจังหวัดต้องบันทึกข้อมูลลงแอปพลิเคชั่น นครพนมพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการ universal Prevention For Covid-19 ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที รวมถึงให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

นครพนม เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ผู้มาร่วมงานไหลเรือไฟ 64
 

ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ ณ ปัจจุบันถือว่ามีผู้ป่วยน้อยลง แต่สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังต่อไปก็คืออาจจะมีผู้ที่เดินทางมาในจังหวัดนครพนมมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของงานประเพณีไหลเรือไฟในสัปดาห์หน้าจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะมีคัตเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาได้ จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่พบเห็นคนจากนอกพื้นที่เข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้รายงานตัว ไม่ได้ทำตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด สามารถแจ้งเข้ามายังบุคลากรสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง หรือ อสม. ได้ทันทีเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงและตรวจคัดกรอง ขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้มีการวางแผนและมอบหมายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับก่อนที่จะเริ่มงาน เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในส่วนของการวางแผนรองรับการเปิดประเทศ 1 มกราคม 2565 จังหวัดนครพนมได้มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว 213,191 คน ยังคงเหลือ 288,850 คน จะถึงเป้าหมาย 70 % ซึ่งปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถ 
walk in เข้าไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ เพียงมีบัตรประชาชน ที่สำคัญคือไม่ได้แยกว่าเป็นกลุ่มไหน นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ยังมีนโยบายในการกระจายการฉีดวัคซีนไปถึง รพ.สต. ทั้ง 151 แห่งในพื้นที่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนในการรับวัคซีน

นครพนม เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ผู้มาร่วมงานไหลเรือไฟ 64

โดย - พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล